photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Gervan | profile | all galleries >> Travel >> Iran >> Persepolis tree view | thumbnails | slideshow

Tehran | Mashhad | Shiraz | Persepolis | People of Iran | Pasargadae and Naqsh-e Rostam | Kerman and Mahan | Rayen Citadel - Arg-e-Rayen | Yazd | Nain | Isfahan | Natans and Kashan | Qom | Colors and things in the Bazars

Persepolis

Persepolis was the residence of Darius I (558-486 B.C).
At No Ruz (Persian New Year) the king held a yearly audience
where representatives of all the 28 vassal states appeared in
procession to offer gifts to His Majesty.
We can see that procession in beautifully detailed carvings on both sides
of the staircase that leads to the Apadana (reception hall).

The palace was burnt down by Alexander the Great (locally called
Alexander from Macedonia) 330 B.C in an attempt to destroy Persepolis,
but the remainders are still very impressive.

*****

Persepolis was de residentie van Darius I (558-478 vC).
Jaarlijks hield de koning audiŽntie met No Ruz (Perzisch Nieuwjaar)
Afgevaardigden van alle 28 vazalstaten verschenen daar in processie om de
de koning geschenken aan te bieden.
Die processie is afgebeeld in prachtig gedetailleerd beeldhouwwerk aan beide
zijden van de trap die naar de Apadana (Ontvangstzaal) leidt.

Het paleis werd in brand gestoken in 330 vC. door Alexander de Grote (In Iran bekend als
Alexander van MacedoniŽ) in een poging Persepolis te verwoesten,
maar wat overgebleven is is nog altijd zeer indrukwekkend.

Remaining columns of the Apadana reception hall. Zuilen van de Apadana ontvangstzaal. Human headed winged bulls at the entrance gate of Darius's palace. Entrance gate of the palace (Gate of all Nations) Remaining columns of the palace
20 094.jpg 20 095.jpg 20 104.jpg 20 160.jpg
20 084.jpg Griffin with eagle's head and lion's body. Griffioen met adelaarskop en het lichaam van een leeuw. 20 093.jpg Tomb of Ardeshir III overlooking Persepolis. Het graf van Ardeshir III met uitzicht op Persepolis.
20 173.jpg 20 148.jpg 20 149.jpg 20 132.jpg
20 136.jpg 20 140.jpg 20 144.jpg 20 088.jpg
20 103.jpg 20 106.jpg Darius I himself. 20 150.jpg
20 168.jpg 20 153.jpg Cuneiform writing - Spijkerschrift. 20 097.jpg
20 182.jpg 20 152.jpg 20 165.jpg 20 174.jpg
20 180.jpg 20 279.jpg 20 158.jpg The palace built by  Darius I.