photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Peterfree | profile | all galleries >> Galleries >> GALLERY Animals around my little cabin in 2016 - mijn observatiehutje tree view | thumbnails | slideshow

GALERIJ Project Torenvalk Common Kestrel - Falco tinnunculus | GALLERY mijn Activiteiten - my Activities - Exposities - Exhibition | GALLERY SCHUTTELAAR - Levensloop vanaf mijn jeugdjaren - from my childhood growing up ... | GALLERY Limburg vroeger - Limburg in former times | LIMBURG - waar in het bronsgroen eikenhout .... | GALLERY hekken in Limburg -pasture gates | ZUID LIMBURG WILDE FLORA - Limburg Wild Flowers - des plantes sauvages | BOMEN EN STRUIKEN - TREES AND SHRUBS | GALERIJ landbouwakkers - cultivated fields | de wilde Orchideeënfamilie – wild Orchid family - orchidées - Orchidaceae | GALLERY Lies Lenssen-Vranken - boerin - farmer | GALLERY Animals around my little cabin in 2019 mijn observatiehutje | GALLERY Animals around my little cabin in 2018 - mijn observatiehutje | GALLERY Animals around my little cabin in 2017 - mijn observatiehutje | GALLERY Animals around my little cabin in 2016 - mijn observatiehutje | Vogels Diverse Galleries | Vissen Reptielen en Amfibieën GALLERY | Limburg - zoogdieren - mammals - mammifères | Land- en Korstmossen - Mosses and Lichens | GALLERY Cattle - rundvee | paddenstoelen en andere schimmels - Fungi | Drie albums - Rupsen Dag- en Nachtvlinders | Slakken en ongewervelden - Snails , Slugs and others | GALLERY hommels - bombus - bumblebees - bourdons | GALLERY Bijen - bees - abeilles | GALLERY Vliegen en Muggen - des Mouches et des Moustiques | Wespen - orde Hymenoptera | Boktorren, schijnboktorren en Kniptorren - longhorned beetles | Loopkevers - Carabidae | Libellen en waterjuffers - Dragonflies and Damselflies | Ladybug - Lieveheersbeestjes - Coleopteria | Wantsen - Hemiptera - Pentatomorphes - Bugs | Sprinkhanen, Krekels en Cicaden | Insecten - bugs | Spinnen - Spiders - Araignées ook: mijten en teken | GALLERY Dierentuinen - the Zoo | Gallery Monochroom en inkleuring | Ritme in Lijnen en Strukturen - Lines & structures | Schoonheid van de aftakeling... - weathered beauty | verweerde deuren en ramen - weathered portals & windows | Zen-fotografie...... de Zin van Zen..... Meaning of Zen | vogelverschrikkers - scarecrows - épouvantails - espantalhos | MENSEN- PEOPLE | GALLERY onze tuin - our garden | Mijn Europese vakantielanden - Mes pays des vacances | Nederland - Holland - andere Provincies | België | In Box

GALLERY Animals around my little cabin in 2016 - mijn observatiehutje

My little cabin is situated in an old meadow with various fruittrees in Meers - Veldschuurdijk. In my hometown Stein.
Happiness is in the simple things.
Spotting species brings me many happy moments in Life.
previous pagepages 1 2 3 4 ALL next page
Heggenmus - Prunella modularis
Heggenmus - Prunella modularis
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
jonge grote bonte Specht - Dendrocopos major
jonge grote bonte Specht - Dendrocopos major
Heggenmus - Prunella modularis
Heggenmus - Prunella modularis
Huismus - Passer domesticus
Huismus - Passer domesticus
Vink- Fringilla coelebs
Vink- Fringilla coelebs
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Heggenmus - Prunella modularis
Heggenmus - Prunella modularis
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Huismus - Passer domesticus
Huismus - Passer domesticus
Ringmus -  Passer montanus
Ringmus - Passer montanus
Koolmees - Parus major
Koolmees - Parus major
grote bonte Specht - Dendrocopos major
grote bonte Specht - Dendrocopos major
Putter - Carduelis carduelis
Putter - Carduelis carduelis
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Ringmus -  Passer montanus
Ringmus - Passer montanus
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Ringmus -  Passer montanus
Ringmus - Passer montanus
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Vink- Fringilla coelebs
Vink- Fringilla coelebs
grote bonte Specht - Dendrocopos major
grote bonte Specht - Dendrocopos major
Ringmus -  Passer montanus
Ringmus - Passer montanus
Ekster - Pica pica
Ekster - Pica pica
Koolmees - Parus major
Koolmees - Parus major
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
Ringmus -  Passer montanus
Ringmus - Passer montanus
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Vink- Fringilla coelebs
Vink- Fringilla coelebs
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
grote bonte Specht - Dendrocopos major
grote bonte Specht - Dendrocopos major
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
Koolmees - Parus major
Koolmees - Parus major
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
Putter - Carduelis carduelis
Putter - Carduelis carduelis
Putter - Carduelis carduelis
Putter - Carduelis carduelis
Heggenmus - Prunella modularis
Heggenmus - Prunella modularis
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Vink- Fringilla coelebs
Vink- Fringilla coelebs
Groenling - Chloris chloris
Groenling - Chloris chloris
Roek - Corvus frugilegus
Roek - Corvus frugilegus
Zanglijster - Turdus philomelos
Zanglijster - Turdus philomelos
Zanglijster - Turdus philomelos
Zanglijster - Turdus philomelos
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus Pilaris
Ringmus Passer montanus
Ringmus Passer montanus
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Roodborst - Erithacus rubecula
Heggenmus - Prunella modularis
Heggenmus - Prunella modularis
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Huismus - Passer domesticus
Huismus - Passer domesticus
Vink- Fringilla coelebs
Vink- Fringilla coelebs
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
rosse Woelmuis - Myodes glareolus
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
previous pagepages 1 2 3 4 ALL next page