photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Peterfree | profile | all galleries >> Land- en Korstmossen - Mosses and Lichens tree view | thumbnails | slideshow

GALLERY mijn Activiteiten - my Activities | GALLERY SCHUTTELAAR - Levensloop vanaf mijn jeugdjaren - from my childhood growing up ... | GALLERY Limburg vroeger - Limburg in former times | LIMBURG - waar in het bronsgroen eikenhout .... | ZUID LIMBURG WILDE FLORA - Limburg Wild Flowers - des plantes sauvages | BOMEN EN STRUIKEN - TREES AND SHRUBS | de wilde Orchideeënfamilie – wild Orchid family - orchidées - Orchidaceae | GALLERY Lies Lenssen-Vranken - hobbyboerin | GALLERY bicycles in Holland | Animals around my little cabin in 2014 - mijn observatiehutje | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2013 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2012 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2011 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje 2e locatie | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje 1e locatie | Vogels Diverse Galleries | Vissen Reptielen en Amfibiën GALLERY | Limburg - zoogdieren - mammals - mammifères | Land- en Korstmossen - Mosses and Lichens | Cows - Koeien | paddenstoelen en andere schimmels - Fungi | Twee albums - Rupsen Dag- en Nachtvlinders | Slakken en ongewervelden - Snails , Slugs and others | GALLERY hommels - bombus - bumblebees - bourdons | GALLERY Bijen - bees - abeilles | GALLERY Vliegen en Muggen - des Mouches et des Moustiques | Wespen - orde Hymenoptera | Boktorren, schijnboktorren en Kniptorren - longhorned beetles | Loopkevers - Carabidae | Libellen en waterjuffers - Dragonflies and Damselflies | Lieveheersbeestjes - Coleopteria | Wantsen - Hemiptera - Pentatomorphes - Bugs | Sprinkhanen, Krekels en Cicaden | Insecten - bugs | Spinnen - Spiders - Araignées ook: mijten en teken | Gallery Monochroom en inkleuring | Ritme in Lijnen en Strukturen - Lines & structures | Schoonheid van de aftakeling... - weathered beauty | opvallende voertuigen - special vehicles | Zen-fotografie...... de Zin van Zen..... Meaning of Zen | Atelierworks - Experimentjes | Steeds onderweg - always on the road ... | Kunst aan de prikkeldraad - art sur le fil de fer barbelé | The ZOO - Dierentuinen en -parken | vogelverschrikkers - scarecrows - épouvantails - espantalhos | Teksten langs de weg - Cool Texts & drawnings found in public places | MENSEN- PEOPLE | Mijn Europese vakantielanden - Mes pays des vacances | Nederland - Holland - andere Provincies | België | Thuis en onze tuin - Our home and our garden | verweerde deuren en ramen - weathered portals & windows | In Box | GALLERY LIES LENSSEN - VRANKEN VAN DE VELDSCHUUR

Land- en Korstmossen - Mosses and Lichens

Landmossen zijn primitieve sporeplanten. Korstmossen behoren niet tot de mossen, maar zijn schimmels. Ze bestaan uit schimmeldraden, die in symbiose leven met algen.
Toch etaleer ik beide mossen bij elkaar in dit album.
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
echt Zandhaarmos - Polytrichum juniperinum
echt Zandhaarmos - Polytrichum juniperinum
ruig Haarmos - Polytrichum piliferum
ruig Haarmos - Polytrichum piliferum
fraai Haarmos vertakt - Polytrichum formosum
fraai Haarmos vertakt - Polytrichum formosum
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
rood Bekermos - Cladonia coccifera
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
gewoon Haarmos - Polytrichum commune
Open Rendiermos - Cladina portentosa
Open Rendiermos - Cladina portentosa
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
Open Rendiermos - Cladina portentosa
Open Rendiermos - Cladina portentosa
haarmossensoort
haarmossensoort
Thujamos - Thuidium tamariscinum
Thujamos - Thuidium tamariscinum
haarmos
haarmos
haarmos
haarmos
schildmos
schildmos
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
Groot Dooiermos en Vingermos
Groot Dooiermos en Vingermos
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
Open Rendiermos - Cladina portentosa
Open Rendiermos - Cladina portentosa
Kussentjesmos - Leucobryum glaucum
Kussentjesmos - Leucobryum glaucum
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groot Dooiermos - Xanthoria parietina
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
groen Bekermos - Cladonia fimbriata
Rijpschildmos - Punctelia ulophylla
Rijpschildmos - Punctelia ulophylla