photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Peterfree | profile | all galleries >> Loopkevers - Carabidae tree view | thumbnails | slideshow

GALLERY mijn Activiteiten - my Activities | GALLERY SCHUTTELAAR - Levensloop vanaf mijn jeugdjaren - from my childhood growing up ... | GALLERY Limburg vroeger - Limburg in former times | LIMBURG - waar in het bronsgroen eikenhout .... | ZUID LIMBURG WILDE FLORA - Limburg Wild Flowers - des plantes sauvages | BOMEN EN STRUIKEN - TREES AND SHRUBS | de wilde Orchideeënfamilie – wild Orchid family - orchidées - Orchidaceae | GALLERY Lies Lenssen-Vranken - hobbyboerin | GALLERY bicycles in Holland | Animals around my little cabin in 2014 - mijn observatiehutje | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2013 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2012 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje vanaf 2011 | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje 2e locatie | Animals around my little cabin - mijn observatiehutje 1e locatie | Vogels Diverse Galleries | Vissen Reptielen en Amfibiën GALLERY | Limburg - zoogdieren - mammals - mammifères | Land- en Korstmossen - Mosses and Lichens | Cows - Koeien | paddenstoelen en andere schimmels - Fungi | Twee albums - Rupsen Dag- en Nachtvlinders | Slakken en ongewervelden - Snails , Slugs and others | GALLERY hommels - bombus - bumblebees - bourdons | GALLERY Bijen - bees - abeilles | GALLERY Vliegen en Muggen - des Mouches et des Moustiques | Wespen - orde Hymenoptera | Boktorren, schijnboktorren en Kniptorren - longhorned beetles | Loopkevers - Carabidae | Libellen en waterjuffers - Dragonflies and Damselflies | Lieveheersbeestjes - Coleopteria | Wantsen - Hemiptera - Pentatomorphes - Bugs | Sprinkhanen, Krekels en Cicaden | Insecten - bugs | Spinnen - Spiders - Araignées ook: mijten en teken | Gallery Monochroom en inkleuring | Ritme in Lijnen en Strukturen - Lines & structures | Schoonheid van de aftakeling... - weathered beauty | opvallende voertuigen - special vehicles | Zen-fotografie...... de Zin van Zen..... Meaning of Zen | Atelierworks - Experimentjes | Steeds onderweg - always on the road ... | Kunst aan de prikkeldraad - art sur le fil de fer barbelé | The ZOO - Dierentuinen en -parken | vogelverschrikkers - scarecrows - épouvantails - espantalhos | Teksten langs de weg - Cool Texts & drawnings found in public places | MENSEN- PEOPLE | Mijn Europese vakantielanden - Mes pays des vacances | Nederland - Holland - andere Provincies | België | Thuis en onze tuin - Our home and our garden | verweerde deuren en ramen - weathered portals & windows | In Box | GALLERY LIES LENSSEN - VRANKEN VAN DE VELDSCHUUR

Loopkevers - Carabidae

Loopkevers zijn snel lopende roofkevers met krachtige kaken en lange poten.
Ze kunnen in grootte sterk verschillen (van enige mm tot ca 3.5 cm ) en hebben een ovaal rugschild.
Ze hebben allemaal draadachtige antennes met meestal elf segmenten.
Ze leven in natte en droge biotopen.
Sommige soorten hebben het vermogen tot vliegen verloren; soms zijn de rugschilden zelfs met elkaar vergroeid.
Ze ruimen kadavers op maar jagen ook achter levende prooien aan.
Als toppredatoren van het bodemsysteem zijn loopkevers (op de bodem) en hun larven (in de bodem) gevoelig voor alle processen die zich in die bodem afspelen.
Soortensamenstelling en gemiddelde grootte zijn derhalve een afspiegeling van het type grondsoort en de kwaliteit daarvan.
Glansloopkeversoort - Amara spec
Glansloopkeversoort - Amara spec
Distelloopkever - Amara aulica
Distelloopkever - Amara aulica
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
Heidekielspriet - Poecilus lepidus
Heidekielspriet - Poecilus lepidus
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
Loopkeversoort - Amara spec.
Loopkeversoort - Amara spec.
Oeverloper - Nebria brevicollis
Oeverloper - Nebria brevicollis
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Loopkeversoort - Anchomenus dorsalis
Loopkeversoort - Anchomenus dorsalis
Bastaardzandloopkever - Cicindela hybrida
Bastaardzandloopkever - Cicindela hybrida
loopkeversoort - Anchomenus dorsalis
loopkeversoort - Anchomenus dorsalis
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
groene Zandloopkever - Cicindela campestris
Oeverloper - Nebria brevicollis
Oeverloper - Nebria brevicollis
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
Oeverloper - Nebria brevicollis
Oeverloper - Nebria brevicollis
roestrode Loopkever - Leistus ferrugineus
roestrode Loopkever - Leistus ferrugineus
halsband Loopkever - Carabus monilis
halsband Loopkever - Carabus monilis
halsband Loopkever - Carabus monilis
halsband Loopkever - Carabus monilis
Tuin Loopkever - Carabus nemoralis
Tuin Loopkever - Carabus nemoralis
Tuin Loopkever - Carabus nemoralis
Tuin Loopkever - Carabus nemoralis
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
Rondhalszwartschild loopkever - Pterostichus madidus
goudgerande Schalebijter - Carabus nitens.
goudgerande Schalebijter - Carabus nitens.
loop- / roofkever - Harpalussoort
loop- / roofkever - Harpalussoort
Loopkever - Badister lacertosus  of B. unipustulatus
Loopkever - Badister lacertosus of B. unipustulatus