photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | all galleries >> Erzurum Turkey > Erzurum 2877.jpg
previous | next
Erzurum 2877.jpg
05-JUN-2006

Erzurum 2877.jpg

view map

This is view towards a fortress that overlooks the city from a high hill. I took it from my hotel window in the heart of town, then set out for a walk to conquer this fortress. It is the Mecidiye Tabyası. It was built under Sultan Abdulmecit in 1852-56 and controls the north and north east of the city. That is what I understand of a text that I reproduce below.

Mecidiye Tabyası, Erzurum’un kuzeydoğusunda 2042 rakımlı Top Dağında yer almakta olup, kuzeydeki Gürcü Bağazını ve kuzeydoğudaki Vank deresini kontrol eden bir konuma sahiptir. Tabya, Osmanlı Padişahı Sultan Abdulmecit tarafından, Erzurum Valisi Zarif Mustafa Paşa zamanında (1852-1856) yapılmıştır. Erzurum halkı, Tabyanın yapılmısında maddi ve manevi katkıda bulunmuşlar ve bedenen çalışmışlardır. Tabya bir karakol ve kışla hüviyeti taşımaktadır. Mecidiye tabyası, 1877 yılı 7-9 Kasım gecesi Rusların gerçekleştirdiğ Aziziye Başkınına şahit olmuş, Aziye’nin için kurtulması yapılan çarpışmaları, Başkomutan sıfatıyla Ahmet Muhtar Paşa by tabyadan sevk ve idare etmiştir.

Nikon D2x
1/320s f/9.0 at 340.0mm iso200 full exif

other sizes: small medium large original
previous | next
comment | share