photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
tamlinh | profile | all galleries >> Galleries >> Our Panama Trip / Chuyến Ði Panama , Aug. 2004 tree view | thumbnails | slideshow

Our Panama Trip / Chuyến Ði Panama , Aug. 2004

To read Unicode Vietnamese , please set your computer as follows :
1. For Netscape : Click VIEW, then CHARACTER CODING , then Unicode
2. For Internet Explorer : Click VIEW , then ENCODING , then Unicode

Xin mời Quý Vị đọc bài viết "PANAMA: BẨY NGÀY ÐỔ MỒ HÔI HỘT" tại website dưới đây :

http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=28839&whichpage=13

previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ALL next page
Hồng Ðiệp Panama
Hồng Ðiệp Panama
Phuong Vi 7.jpg
Phuong Vi 7.jpg
Hotel Decameron
Hotel Decameron
Chôm Chôm bản xứ, hơi chua
Chôm Chôm bản xứ, hơi chua
Bãi biển lúc tờ mờ sáng
Bãi biển lúc tờ mờ sáng
Bãi biển buổi trưa
Bãi biển buổi trưa
Một túp lều tranh, xin vài ký vàng!
Một túp lều tranh, xin vài ký vàng!
Café Med Restaurant
Café Med Restaurant
Hồ bơi nước ngọt
Hồ bơi nước ngọt
Thảo Mộc
Thảo Mộc
Hoa sau cơn mưa
Hoa sau cơn mưa
Bà Cai và Xẹt với thùng nước lèo
Bà Cai và Xẹt với thùng nước lèo
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ALL next page