photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Naturplatser - Places in Nature >> askersund >> Vissbodamon tree view | thumbnails | slideshow

Vissbodamon

Vissbodamon är ett område med tallskog på vindomlagrade isälvsavlagringar.
Här växer bl.a. mosippor och cypresslummer.
Gå till Länsstyrelsens sida om reservatet
Den nya infoskylten vid reservatet
Den nya infoskylten vid reservatet
Texten på infoskylten
Texten på infoskylten
Den gamla infoskylten
Den gamla infoskylten
Karta på den gamla infoskylten
Karta på den gamla infoskylten
Vid ett vindfälle strax utanför reservatet syns den sandiga jorden
Vid ett vindfälle strax utanför reservatet syns den sandiga jorden
Den glesa tallskogen på Vissbodamon
Den glesa tallskogen på Vissbodamon
Renlavar dominerar bredvid stigen
Renlavar dominerar bredvid stigen
I södra delen finns en hög sanddyn
I södra delen finns en hög sanddyn
Utsikt från sanddynen. Med insektsspår
Utsikt från sanddynen. Med insektsspår
En insekt har grävt ett håll i den mjuka sanden
En insekt har grävt ett håll i den mjuka sanden
En grönsnabbvinge värmer sig på sanddynen
En grönsnabbvinge värmer sig på sanddynen
Coreus marginatus, en bredkantskinnbagge
Coreus marginatus, en bredkantskinnbagge
En överblommad tallört
En överblommad tallört
Mosippan är Visbodamons främsta prydnad
Mosippan är Visbodamons främsta prydnad
För att låta nya mosippor utvecklas har några fläckar bränts av
För att låta nya mosippor utvecklas har några fläckar bränts av
På brända fläckarna kommer nya örter, mest mjölkört
På brända fläckarna kommer nya örter, mest mjölkört
Spåmossan är snabb på brandfläckar
Spåmossan är snabb på brandfläckar
Spåmossa
Spåmossa
En liten mosippa spirar i den brända marken
En liten mosippa spirar i den brända marken
Ny infoskylt om mosipporna
Ny infoskylt om mosipporna
Exkursion med Hallsbergs naturskyddsförening
Exkursion med Hallsbergs naturskyddsförening
Arne Holmer, som skött sådd och plantering av nya mosippor demonstrerar
Arne Holmer, som skött sådd och plantering av nya mosippor demonstrerar
En framgång
En framgång
Några mosippor kom fort och blommar redan
Några mosippor kom fort och blommar redan
Knoppande mosippor våren 2008
Knoppande mosippor våren 2008
En murkla är också på väg upp
En murkla är också på väg upp
Skogsstjärna
Skogsstjärna
Linneor
Linneor
Linnea
Linnea
Cypresslummern är den andra rariteten i reservatet
Cypresslummern är den andra rariteten i reservatet
Revlummer
Revlummer
Revlummer
Revlummer
Mattlummer
Mattlummer
Mattlummer
Mattlummer