photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Galleries >> Reptiler - Reptiles tree view | thumbnails | slideshow

Reptiler - Reptiles

Ormar är vackra och intressanta djur.
De flesta bilderna är från Öby kulle vid Kvismaren som är berömt för sina övervintrande ormar. När snön har smält bort kommer de upp för att sola och para sig innan de ringlar ut till platserna där de ska hitta föda under sommaren.
Några snokar är fotograferade i Stocksäterskogen i Hallsberg där det finns en övervintringsplats i ett stenröse.
Vid Tomta hagar väster om Hallsberg finns bra övervintringsmöjligheter i de gamla strandvallarna. Flera av bilderna bl.a. alla bilderna på kopparödlor är därifrån.

Snakes are beautiful and interesting animals.
Here are some pictures of snakes from the province Närke i central Sweden.
Öby kulle by Lake Kvismaren is famous for its hibernating snakes that come out to warm themselves in the sun and to mate when the snow melts in the spring.
In Stocksäterskogen in Hallsberg there is a similar place, and one more is close to the nature reserve Tomta hagar.
Skylt vid Öby kulle - Sign at Öby kulle
Skylt vid Öby kulle - Sign at Öby kulle
Karta över Kvismaren - Map of Lake Kvismaren
Karta över Kvismaren - Map of Lake Kvismaren
Grusgropen på baksidan av Öby kulle - The gravel pit at the back of Öby kulle
Grusgropen på "baksidan" av Öby kulle - The gravel pit at the back of Öby kulle
Folket visar var ormarna finns - The people indicates where the snakes are
Folket visar var ormarna finns - The people indicates where the snakes are
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Ormspaning på Öby kulle - Looking for snakes at Öby kulle
Ormspaning på Öby kulle - Looking for snakes at Öby kulle
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Snok - Natrix natrix - Grass snake
Huggorm - Vipera berus - Adder
Huggorm - Vipera berus - Adder
Stubbe med solplats - Stump with place to sun
Stubbe med solplats - Stump with place to sun
En huggorm använder stubben som solplats - An adder is using this stump to sun
En huggorm använder stubben som solplats - An adder is using this stump to sun
En bruntonad hona - A browntinted female
En bruntonad hona - A browntinted female
Blev lite störd och kröp undan - A little disturbed, she crawled away
Blev lite störd och kröp undan - A little disturbed, she crawled away
Ser du huggormen - Can you see the adder
Ser du huggormen - Can you see the adder
Huggormen spanade på mig - The adder watched me
Huggormen spanade på mig - The adder watched me
Med solen i ryggen syntes det att det var en grå hane - With the sun in the back it is clear that it is a grey male
Med solen i ryggen syntes det att det var en grå hane - With the sun in the back it is clear that it is a grey male
Vacker på nära håll - Beautiful at close range
Vacker på nära håll - Beautiful at close range
Ännu vackrare - Even more beautiful
Ännu vackrare - Even more beautiful
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Kopparödla - Anguis fragilis - Slow-worm
Geléorm med gelégroda
Geléorm med gelégroda