photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Galleries >> Lavar - Lichens tree view | thumbnails | slideshow

Lavar - Lichens

Bra länkar för lavbilder: (Good links for pictures of lichens)

Norsk botanisk museum (Einar Timdal). Många bilder, tillförlitligt identifierade och fria för icke-kommersiell användning.

Verspreidingsatlas Nederlandse korstmossen. Utbredningskartor (och bilder) för lavar i Nederländerna (Distribution maps (and pictures) of lichens in Holland)

British Lichens by Mike Sutcliffe


The english names of the lichens are mostly from The lichens of British Columbia http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/docs/Srs/Srs08.htm or the Wisconsin State Herbarium http://www.botany.wisc.edu/wislichens/GenusList.html
Skorplavar - Crustose lichens
<< Skorplavar - Crustose lichens >>
Bladlavar  -  Foliose lichens
<< Bladlavar - Foliose lichens >>
Busklavar - Fruticose  lichens
<< Busklavar - Fruticose lichens >>
Cladonia - Renlavar och bägarlavar - Reindeer lichens and pixie cups
<< Cladonia - Renlavar och bägarlavar - Reindeer lichens and pixie cups >>