photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Fjärilar - Butterflies and Moths >> Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012 tree view | thumbnails | slideshow

Systematiskt - Systematic | Årets fjärilar 2015 - Butterflies and moths 2015 | Årets fjärilar 2014 - Butterflies and Moths 2014 | Årets fjärilar 2013 - Butterflies and moths 2013 | Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012 | Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2010 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2009 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2008 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2007 | Olyckskärret | Hamra | Tripphultsjön

Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012

Det såg ut som en pärlemorfjäril när den kom flygande, men vid närmare betraktande var det en mätare

Looked like a Mother of Pearl, when it arrived, but at close range it was a geometer moth.
Plommonmätare - Angerona prunaria - Orange moth

Det såg ut som en pärlemorfjäril när den kom flygande, men vid närmare betraktande var det en mätare

Looked like a Mother of Pearl, when it arrived, but at close range it was a geometer moth.

Plommonmätare - Angerona prunaria - Orange moth
Plommonmätare - Angerona prunaria - Orange moth
Den vanligaste fjärilen i Tripphult under maj och början av juni. 

The most common moth in Tripphult during May and the first half of June
Allmän ängsmätare - Ematurga atomaria - Orange Heath

Den vanligaste fjärilen i Tripphult under maj och början av juni.

The most common moth in Tripphult during May and the first half of June

Allmän ängsmätare - Ematurga atomaria - Orange Heath
Allmän ängsmätare - Ematurga atomaria - Orange Heath
Ett nytt kryss för mig och för Tripphult. Den kom flygande, och slog ner på en tallstam. Där blev den sittande.

A new first sighting for me and Tripphult. It came flying, and landed on a pine stem where it remained.
Hasselfältmätare - Electrophaes corlylata - Broken-barred Carpet

Ett nytt "kryss" för mig och för Tripphult. Den kom flygande, och slog ner på en tallstam. Där blev den sittande.

A new first sighting for me and Tripphult. It came flying, and landed on a pine stem where it remained.

Hasselfältmätare - Electrophaes corlylata - Broken-barred Carpet
Hasselfältmätare - Electrophaes corlylata - Broken-barred Carpet
En liten mätare vilade en stund på fönstret till vårt uterum. Den vackra bakgrundsfärgen kommer från väggen bakom.
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata - Small Rivulet

En liten mätare vilade en stund på fönstret till vårt uterum. Den vackra bakgrundsfärgen kommer från väggen bakom.

Kamgräsfjäril - Coenonympha pamphilus - Small Heath
Kamgräsfjäril - Coenonympha pamphilus - Small Heath
Hanarna har spridda blå fjäll medan honorna är helbruna.

The males have scattered blue scales, but the females are all brown
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue

Hanarna har spridda blå fjäll medan honorna är helbruna.

The males have scattered blue scales, but the females are all brown

Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Antalet ringar på undersidan varierar. Denna individ har ovanligt få. Det blir flera på de följande bilderna.

The number of rings on the underside varies. This individual have unusually few. There will be more on the following pictures.
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue

Antalet ringar på undersidan varierar. Denna individ har ovanligt få. Det blir flera på de följande bilderna.

The number of rings on the underside varies. This individual have unusually few. There will be more on the following pictures.

Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
Mindre blåvinge - Cupido minimus - Small Blue
I blandningen med grått fjolårsgräs och nytt grönt på trädan utanför vår tomt dök denna vackra fjäril upp

This beautiful moth appeared among old and new grass on a fallow field
Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton

I blandningen med grått fjolårsgräs och nytt grönt på trädan utanför vår tomt dök denna vackra fjäril upp

This beautiful moth appeared among old and new grass on a fallow field

Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton
Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton
Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton
Vitbrokigt slåtterfly - Callistege mi - Mother Shipton
Denna art flyger tidigast av pärlemorfjärilarna i Närke

This species is the earliest fritillary in our area.
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary

Denna art flyger tidigast av pärlemorfjärilarna i Närke

This species is the earliest fritillary in our area.

Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne - Pearl-bordered Fritillary
Jag missar ofta den första generationen av mindre guldvinge, men idag flög de i stort antal.

I often miss the first generation of the Small Copper, but today they were flying in great numbers.
Mindre guldvinge - Lycaena phlaeas - Small Copper

Jag missar ofta den första generationen av mindre guldvinge, men idag flög de i stort antal.

I often miss the first generation of the Small Copper, but today they were flying in great numbers.

Mindre guldvinge - Lycaena phlaeas - Small Copper
Mindre guldvinge - Lycaena phlaeas - Small Copper
Årets första mätare, en art ur den svårbestämda gruppen malmätare, satt en stund på fönstret till uterummet.

The first geometer moth of the year.
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata

Årets första mätare, en art ur den svårbestämda gruppen malmätare, satt en stund på fönstret till uterummet.

The first geometer moth of the year.

Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare - Eupithecia lanceata
Fjärilen flyger in mot en mosippa.

The butterfly flies towards a pulsatilla vernlis flower.
Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - Brimstone Butterfly

Fjärilen flyger in mot en mosippa.

The butterfly flies towards a pulsatilla vernlis flower.

Citronfjärilen kan sitta på blommans kant och suga nektar.
The Brimstone can reach the nectar från the rim of the flower.
Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - Brimstone Butterfly

Citronfjärilen kan sitta på blommans kant och suga nektar.
The Brimstone can reach the nectar från the rim of the flower.

Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak
Grönsnabbvingen måste kila in sig bredvid ståndarna för att komma åt nektarn.
The green hairstreak has to edge in between the stamens and the petal to come to the nectar.
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi - Green Hairstreak

Grönsnabbvingen måste kila in sig bredvid ståndarna för att komma åt nektarn.
The green hairstreak has to edge in between the stamens and the petal to come to the nectar.

Citronfjäril och grönsnabbvinge i var sin backsippa
A Brimstone and a Green hairstreak in Pasqueflowers.
Citronfjäril och grönsvabbvinge - Brimstone and green hairstreak

Citronfjäril och grönsnabbvinge i var sin backsippa
A Brimstone and a Green hairstreak in Pasqueflowers.

Här samsas fjärilarna i samma blomma

Two species of butterfly in one flower.
Citronfjäril och grönsvabbvinge - Brimstone and green hairstreak

Här samsas fjärilarna i samma blomma

Two species of butterfly in one flower.

Nässelfjärilen var första fjärilen i trädgården, som vanligt. I år är de ovanligt talrika, och tibasten är mest populär.

The Small Tortoiseshells were the first butterflies to appear in the garden. They are more numerous then usual this year and the mezereon is the most poöular.
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshel

Nässelfjärilen var första fjärilen i trädgården, som vanligt. I år är de ovanligt talrika, och tibasten är mest populär.

The Small Tortoiseshells were the first butterflies to appear in the garden. They are more numerous then usual this year and the mezereon is the most poöular.

Biet får sitta i skuggan av nässelfjärilen när de suger nektar från tibasten.

The Bee i sitting in the shadow of the Small Tortioseshell.
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshel

Biet får sitta i skuggan av nässelfjärilen när de suger nektar från tibasten.

The Bee i sitting in the shadow of the Small Tortioseshell.

Nektarn från tibasten smakar bra efter en lång vinter.

The nectar from the mezereon tastes good after a long winter.
Nässelfjäril - Aglais urticae - Small Tortoiseshel

Nektarn från tibasten smakar bra efter en lång vinter.

The nectar from the mezereon tastes good after a long winter.