photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Stig Carlsson | profile | all galleries >> Året Runt! >> Birds/Fåglar tree view | thumbnails | slideshow

Birds/Fåglar


Fåglar är individer
och i detta galleri vill jag visa några av de individer som jag mött ute i markerna!
Havsörn Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
Havsörn Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
Varfågel, Lanius excubitor, Great Grey Shrike
Varfågel, Lanius excubitor, Great Grey Shrike
Gulsparv, Emberiza citrinella, Yellowhammer
Gulsparv, Emberiza citrinella, Yellowhammer
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, Three-toed Woodpecker
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, Three-toed Woodpecker
Blåmes, Parus caeruleus, Eurasian Blue Tit
Blåmes, Parus caeruleus, Eurasian Blue Tit
Blåmes, Parus caeruleus, Eurasian Blue Tit
Blåmes, Parus caeruleus, Eurasian Blue Tit
Storskrake, Mergus merganser, Goosander
Storskrake, Mergus merganser, Goosander
Storspov, Numenius arquata, Eurasian Curlew
Storspov, Numenius arquata, Eurasian Curlew
Skrattmås, Larus ridibundus, Black-headed Gull
Skrattmås, Larus ridibundus, Black-headed Gull
Sparvhök, Accipiter nisus, Eurasian Sparrowhawk
Sparvhök, Accipiter nisus, Eurasian Sparrowhawk
Tornfalk, Falco tinnuculus, Common Kestrel
Tornfalk, Falco tinnuculus, Common Kestrel
Småskrake, Mergus serrator, Red-breasted Merganser
Småskrake, Mergus serrator, Red-breasted Merganser
Fjällgås, Anser erythropus, Lesser White-fronted Goose
Fjällgås, Anser erythropus, Lesser White-fronted Goose
Bergfink, Fringilla montifringilla, Brambling
Bergfink, Fringilla montifringilla, Brambling
Talltita, Parus montanus, Willow Tit
Talltita, Parus montanus, Willow Tit
Tjäder, Tetrao urogallus, Western Capercaillie
Tjäder, Tetrao urogallus, Western Capercaillie
Knipa, Bucephala clangula, Common Goldeneye
Knipa, Bucephala clangula, Common Goldeneye
Varfågel, Lanius excubitor, Great Grey Shrike
Varfågel, Lanius excubitor, Great Grey Shrike
Sparvuggla, Glaucidium passerinum, Eurasian Pygmy Owl
Sparvuggla, Glaucidium passerinum, Eurasian Pygmy Owl
Tofsmes, Parus cristatus, Crested Tit
Tofsmes, Parus cristatus, Crested Tit