photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
norrviken | profile | all galleries >> Kajakturer 2011 >> Ängsö i fokus 22/5 tree view | thumbnails | slideshow

Ängsö i fokus 22/5

På dennna sida hittar du en liten utställning av de bilder deltagarna tog på vår lilla fotokurs på Ängsö. En bild skulle förmedla "Mitt Ängsö" och den andra "Blomster på Ängsö". Deltagarna var en mycket varierad skara av mer eller mindre vana vardagsfotografer, med det gemensamt att de tycker det är kul att fota. När du ger "bildkritik" tänk på att det du skriver ska hjälpa fotografen att utvecklas från den kunskapsnivå denne är idag... Ock du ingen utvecklas av ett tilltufsat självförtroende... Vill Du kommentera en bild klickar du upp den, under bilden hittar du "post a comment" klicka där och kommentera.
Anders_Blomma_Ängsö.jpg
Anders_Blomma_Ängsö.jpg
Anders_Blomma_Ängsö_beskuren.jpg
Anders_Blomma_Ängsö_beskuren.jpg
Anders_Ängsö.jpg
Anders_Ängsö.jpg
Anders_Ängsö_beskuren.jpg
Anders_Ängsö_beskuren.jpg
Bengt_Blomma_Ängsö.jpg
Bengt_Blomma_Ängsö.jpg
Bengt_Ängsö.jpg
Bengt_Ängsö.jpg
Einar_Blomma_Ängsö.jpg
Einar_Blomma_Ängsö.jpg
Einar_Ängsö.jpg
Einar_Ängsö.jpg
Gerds_Blomma_Ängsö.jpg
Gerds_Blomma_Ängsö.jpg
Gerds_Ängsö.jpg
Gerds_Ängsö.jpg
Helena_Blomma_Ängsö_beskuren.jpg
Helena_Blomma_Ängsö_beskuren.jpg
Helena_Blomma_Ängsö.jpg
Helena_Blomma_Ängsö.jpg
Helena_Ängsö.jpg.jpg
Helena_Ängsö.jpg.jpg
Inger_Blomma_Ängsö.jpg
Inger_Blomma_Ängsö.jpg
Inger_Ängsö_beskuren.jpg
Inger_Ängsö_beskuren.jpg
Inger_Ängsö.jpg
Inger_Ängsö.jpg
Lars_Blomma_Ängsö.jpg
Lars_Blomma_Ängsö.jpg
Lars_Ängsö.jpg
Lars_Ängsö.jpg
Lisen_Blomma_Ängsö.jpg
Lisen_Blomma_Ängsö.jpg
Lisen_Ängsö.jpg
Lisen_Ängsö.jpg
Patrik_Blomma_Ängsö.jpg
Patrik_Blomma_Ängsö.jpg
Patrik_Ängsö.jpg
Patrik_Ängsö.jpg
Pernilla_Blomma_Ängsö.jpg
Pernilla_Blomma_Ängsö.jpg
Pernilla_Ängsö.jpg
Pernilla_Ängsö.jpg
Stina_Blomma_Ängsö.jpg
Stina_Blomma_Ängsö.jpg
Stina_Ängsö.jpg
Stina_Ängsö.jpg
Louise_Blomma_Ängsö.jpg
Louise_Blomma_Ängsö.jpg
Louise_Ängsö.jpg
Louise_Ängsö.jpg
Eva_Blomma_Ängsö.jpg
Eva_Blomma_Ängsö.jpg
Eva_Ängsö.jpg
Eva_Ängsö.jpg
Övriga bilder från turen
:: Övriga bilder från turen ::