photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Nikola Gruev | profile | all galleries >> Bulgaria >> Tsar Samuil's Fortress tree view | thumbnails | slideshow

Tsar Samuil's Fortress

Самуилова крепост отстои на около 23 км. западно от град Петрич, на десният бряг на река Струмешница. До там се отива по асфалтиран път в добро състояние.

До село Струмешница се намира хълмът, който се нарича Самуилова крепост . На него през 1014 г. става драматичната битка между българските войски, начело с цар Самуил и войските на византийският император Василий II.


Изявление на министърът на културата Стефан Данаилов "Справките, които направихме в Министерството на културата показват, че. в регистъра на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства не фигурира музей в гр. Петрич, а НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ САМУИЛОВА КРЕПОСТ НЕ Е ИМАЛО И В МОМЕНТА НЯМА."

В 1014 г. Василий II тръгва срещу България. Българските войски посрещат византийците в долината между Беласица и Огражден планина, където по нареждане на цар Самуил е изградено временно военно укрепление.

При укреплението се водела битка. Императорът бил готов да се откаже, но Никифор Ксифия го убеждава да остане там и да продължи пристъпите срещу преградата. Той от своя страна взима своите войници и заобикаля Беласица. На 29 юли се показва зад тила на българите. Смутени от внезапното му появяване, българите били разбити. Императорът разрушил стената и започнал да ги преследва. Четиринадесет хиляди войници били пленени.

След разбиването на Самуиловата войска при с. Ключ, Василий II поема към Струмица, средновековна българска крепост, с цел да я превземе, но това не му се отдава.Той решава да се оттегли към Солун, като изпраща пълководеца си Теофилактий Вотаниат да прочисти пътя. В прохода между Беласица и Благуш планина, византийците претърпяват поражение,а самият Теофилактий е убит от Гаврил Радомир, син на Самуил.

Вбесен от твърдостта на българите, Василий II нарежда да бъдат ослепени пленените 14 000 български войници, за да бъде нанесен морален удар на вече възрастният цар Самуил. На всеки сто души е оставен един с едно око. С тази нечувана жестокост Василий II влиза в историята с кървавата титла "Булгароктонос" ( българоубиец ).

След като ги вижда царят получава сърдечен удар и след два дни, на 6 окромври 1014 г умира.

На хълма на мястото на историческите останки днес се издига паметник на цар Самуил. В най високата част на укреплението се извисяват 4 пилона, които символизират непобедимостта, непреклонността и вярата на българския народ в бъдещето.

Използвана е книгата "Петрич през вековете" на Димитрина Бъчварова

Извадката е взета от Родно Уики-->[ http://rodnowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82

More about Tsar Samuil here -->[ http://www.bulgaria.com/history/rulers/samuil.html
sP3119520.JPG
sP3119520.JPG
sP3119522.JPG
sP3119522.JPG
sP3119523.JPG
sP3119523.JPG
sP3119525.JPG
sP3119525.JPG
sP3119526.JPG
sP3119526.JPG
sP3119528.JPG
sP3119528.JPG
sP3119530.JPG
sP3119530.JPG
sP3119531.JPG
sP3119531.JPG
sP3119532.JPG
sP3119532.JPG
sP3119533.JPG
sP3119533.JPG
sP3119535a.JPG
sP3119535a.JPG
sP3119537.JPG
sP3119537.JPG
sP3119549a.JPG
sP3119549a.JPG
sP3119550.JPG
sP3119550.JPG
sP3119551.JPG
sP3119551.JPG
sP3119556.JPG
sP3119556.JPG
sP3119557.JPG
sP3119557.JPG
sP3119563.JPG
sP3119563.JPG
sP3119565.JPG
sP3119565.JPG