photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
rick kupchella | profile | guestbook | all galleries | recent tree view | thumbnails
Welcome to the Photo Galleries of the Family of Martin & Mary Kupchella.

Many of the photos here document the recent trip to Lithuania by Rick & Charles Kupchella in September of 2005.
They are divided into the following galleries:
- Kupchella Reunion at Dauciunai
- Kazlauskas Reunion at Darsuniskis
- The Hill of Crosses
- Landscapes
- Archival Family Photos

Click on any gallery to access any of the photos within that gallery.

Once you've entered a specific gallery... you can click on any individual photos for additional details of the specific photos & larger images.

The whole point of this posting is to share photos - and much of the family history - with the Kupchella/Kazlauskas family in the US & Lithuania.

We would appreciate anyone with additional family archival photos to send them my way.
Also - any corrections or additional information should be sent to Rick directly at rkupchella@comcast.net

Feel free to leave a message on the site by way of the guestbook - in the toolbar across the top of this page.

Thanks go out to our newfound family members in Lithuania who've provided so much of the detail of our family... truly on the verge of being lost.
Especially to Eleanor & Algirdas Kazlauskas & Janina.
And Stanislav & Stanislava Kupcelait & Reina.

A very very special thank you to Vitalija Liutvinskiene - among the most capable interpretors i've ever worked with anywhere in the world.
We were nowhere without her.

Begin - by scrolling to the bottom - to click on any gallery image below.

Thanks.

Translation/Lithuanian:

Sveiki atvykę į Martino ir Marijos Kupčelų šeimos nuotraukų peržiūrą!

Daugumoje iš jų įamžinti Rick’o ir Charles’o Kupčelų apsilankymo Lietuvoje momentai 2005 m. rugsėjy. Jos suskirstytos į šias foto galerijas:
- Kupčelaičių šeimos susitikimas Daučiūnuose
- Kazlauskų šeimos susitikimas Darsūniškyje
- Kryžių kalnas
- Aplankytų vietų vaizdai
- Šeimos archyvinės nuotraukos

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, paspauskite mygtuką ant pasirinktos galerijos pavadinimo.

Įėję vidun ir vėl spustelėję mygtuką ant bet kurios nuotraukos, pamatysite jos išdidintą vaizdą bei paaiškinimą-komentarą apačioje.

Šiomis nuotraukomis bei šeimos istorijų fragmentais norime pasidalinti su Kupčelaičių ir Kazlauskų šeimomis tiek JAV, tiek Lietuvoje.

Būsime dėkingi, jei gausime daugiau senų nuotraukų, kurias – kartu su pataisymais bei papildymais -- prašome siųsti Rick’ui elektroninio pašto adresu rkupchella@comcast.net

Žinutes galite siųsti taip pat tiesiai iš interneto puslapio, rašydami apačioje esančiame lange, skirtame tinklapio svečiams.

Dėkojame visiems naujai Lietuvoje atrastiesiems šeimos nariams, suteikusiems tiek daug papildomos informacijos, kuri būtų nuėjusi užmarštin…
Dėkojame Janinai, Eleonorai ir Algiui Kazlauskams
bei Stanislavui, Stanislavai, Reginai – iš Kupčelaičių pusės.

Didelis ir ypatingas ačiū Vitalijai Liutvinskienei – vienai iš geriausių vertėjų, su kuriomis man yra tekę dirbti visame pasaulyje.
Be jos nežengėme nė žingsnio.

Taigi, pradėkite nuo bet kurios foto galerijos nuotraukos-simbolio.

Dėkoju.

Kupchella/Kupcelait Family Reunion at Dauciunai **  Kupčelų/Kupčelaičių šeimos susitikimas Darsūniškyje
:: Kupchella/Kupcelait Family Reunion at Dauciunai ** Kupčelų/Kupčelaičių šeimos susitikimas Darsūniškyje ::
:: Kazlauskas Family Reunion at Darsūniškis ** Kazlauskų šeimos susitikimas Darsūniškyje
:: :: Kazlauskas Family Reunion at Darsūniškis ** Kazlauskų šeimos susitikimas Darsūniškyje ::
The Landscape of Lithuania - Lietuvos vaizdai
:: The Landscape of Lithuania - Lietuvos vaizdai ::
The Hill of Crosses -- Kryþiø kalnas
:: The Hill of Crosses -- Kryþiø kalnas ::
Family Archives -- Ðeimos archyvinës nuotraukos
:: Family Archives -- Ðeimos archyvinës nuotraukos ::