photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Langedijk | profile | all galleries >> Galleries >> Beeldarchief SLV tree view | thumbnails | slideshow

Beeldarchief SLV

Archieven:
Onder deze kop vindt u op dit moment een drietal keuzemogelijkheden. De bedoeling is om deze in de loop van de tijd verder uit te breiden met de archieven van andere collecties.
  • Het "Gemeentearchief" is indertijd samengesteld door enkelen van de oprichters van de Stichting. Men heeft destijds een zo veel mogelijk foto's verzameld en op karton geplakt en van getypte teksten voorzien. De opgeplakte foto's waren niet altijd van heel goede kwaliteit en het digitaliseren ervan heeft dat niet verbeterd. Gelukktig zijn sommige foto's nog beschikbaar in het archief om die alsnog in betere vorm op deze website te publiceren. Het kan dus zijn dat u bepaalde foto's meerdere keren tegenkomt.
    Het gemeentearchief bevat foto's van een veelheid aan onderwerpen: dorpsgezichten, maar ook groepsfoto's, foto's van evenementen en gebeurtenissen e.a. Dit alles met het doel om de geschiedenis van Langedijk zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.
  • De foto's in de archieven "Dorpsgezichten" en "Schoolfoto's" komen voor een deel uit het eigen archief en voor het overige uit hetgeen wij van derden beschikbaar hebben gekregen. In het onderschift bij de foto's zal voorzover bekend de herkomst worden vermeld.
Klik op een van de "thumbnails" hieronder om wederom een niveau dieper te komen in het archief naar keuze.
Gemeentearchief
:: Gemeentearchief ::
Dorpsgezichten
:: Dorpsgezichten ::
Schoolfoto's
:: Schoolfoto's ::