photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Per Forsström | profile | all galleries >> Abandoned petrol stations >> Abandoned Preem tree view | thumbnails | slideshow

Abandoned Preem

Update 2013-06-01: images 5806--5809 added

Denna mack tillhörde ursprungligen bolaget Fina. I början av 1980-talet övergick den till OK, och senare till Preem. När den nya motorvägen invigdes hösten 2004 sjönk antalet kunder kraftigt. Butiken som tidigare hade hållit öppet dygnet runt stängde. Efter en övergångsperiod som automatstation upphörde bensinförsäljningen i början av år 2006. En ny ägare till fastigheten hade vissa planer för framtiden, men av detta blev intet.

This station belonged from the beginning to the company Fina. Some year after 1980 it was transferred to OK, and later to Preem. Autumn 2004 was the new motorway ready, and the sale went through a big decrease. The station closed early 2006.
previous pagepages 1 2 3 ALL next page
IMG_2973.JPG
IMG_2973.JPG
IMG_2942.JPG
IMG_2942.JPG
IMG_2969.JPG
IMG_2969.JPG
IMG_2970.JPG
IMG_2970.JPG
IMG_2971.JPG
IMG_2971.JPG
IMG_2944.JPG
IMG_2944.JPG
IMG_2952.JPG
IMG_2952.JPG
IMG_2945.JPG
IMG_2945.JPG
IMG_2951.JPG
IMG_2951.JPG
IMG_2948.JPG
IMG_2948.JPG
IMG_2947.JPG
IMG_2947.JPG
IMG_2959.JPG
IMG_2959.JPG
previous pagepages 1 2 3 ALL next page