photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Galleries >> Trabzon Turkey tree view | thumbnails | slideshow | map

Trabzon Turkey

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız
Click here for my page with very many Turkish cities

Hint for my many American guests: If you want your e-mail address to be visible, put it in the message itself.

Note: the city has changed a lot, some of these pictures are getting "historical".

Trabzon used to be called Trapezius. The first indications for the history of the city date back to the sixth century BC, when traders from Milete, operating from Sinope, founded an extra support point. A large proportion of the population at that time came from Trapezos in Arcadia. The Romans conquered in the first century BC. Emperor Hadrian had the city enlarged, including the building of a new harbour. Except for an invasion from the Goths it remained Roman until in 1462 the last Comneni emperor David handed the city to the Ottoman Mehmet Fatih (Mehmet the Conqueror, who in 1453 had taken Constantinople = Istanbul). After the sack of Constantinople by the crusaders in 1204, two grandsons of the emperor Andronicus I Comnenus had escaped and founded an independent offshoot of the Byzantine Empire at Trapezus, with Prince Alexius Comnenus as emperor. So one might state this is the city where the Roman empire finally came to an end. Modern Trabzon retains much of its medieval aspect. Monuments include most of the city walls, a part of the palace of the Grand Comneni, and several Byzantine churches preserved as mosques. Among the churches the best preserved and most remarkable is the church Aya Sofya (Hagia Sophia), now used as a museum, which overlooks the sea just west of the city centre. The church is a domed basilica with superb 13th-century wall paintings that were revealed and cleaned during 1957-63. One of the finest Ottoman monuments is the mosque and mausoleum of Gülbahar, wife of Sultan Bayezid II (reigned 1481-1512). I consider this to be one of the most interesting cities along Black Sea coast.

Trabzon’un eski adı Trapezius’tu. Şehrin tarihine ilişkin ilk izler MÖ 6. yüzyıla, yani Miletli tüccarların, Sinop’tan dönerlerken yeni bir destek noktası buldukları zamana kadar gidiyor. O zamanki nüfusun büyük bölümü Arkadya’daki Trapezos’tan geliyordu. Romalılar burayı MÖ 1. yüzyılda fethettiler. İmparator Hadrian şehri genişletti ve yeni bir liman yaptırdı. Goth’ların gerçekleştirdikleri bir istila dışında, şehir 1462’ye kadar Roma’nın elindeydi. O tarihte son Komneni Ýmparatoru David, şehri Fatih Sultan Mehmet’e teslim etti (Fatih Sultan Mehmet, 1453’te Konstantinopolis = İstanbul’u fethetmişti). Konstantinopolis’in 1204’te Haçlılar tarafından istila edilmesinden sonra, İmparator I. Komnenus’un iki torunu İstanbul’dan kaçmışlar ve Prens Alexius Komnenus’la beraber ve onu imparator yaparak Trapezus’ta Bizans İmparatorluğu’nun bağımsız bir parçasını kurmuşlardı. Yani, bu şehrin Roma İmparatorluğu’nun sonlandığı yer olduğu iddia edilebilir. Modern Trabzon, ortaçağa ait görünümünü büyük oranda koruyor. Birçok şehir duvarı, Büyük Komneni’nin sarayının bir bölümü ve şu an cami olarak korunan birkaç Bizans kilisesinden oluşan anıtlar var. Kiliseler arasında en iyi korunan ve en göze çarpanı, Ayasofya Kilisesi. Şimdi müze olarak kullanılan kilise, şehir merkezinin batısında ve denize yukarıdan bakıyor. Bu kubbeli kilisenin, fevkalade güzellikteki 13. yüzyıl duvar resimleri 1957-63’te ortaya çıkarılmış ve temizlenmiştir. Şehirdeki en güzel Osmanlı eserlerinden biri, Sultan 2. Bayezid’in (1481-1512 yıllarında sultandı) karısı adına yapılan Gülbahar Camii ve Mozolesi. Trabzon’un Karadeniz kıyısındaki en ilginç şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Türkçe çeviri: Melek Emir. Katkılarından dolayı teşekkür ederim.

previous pagepages 1 2 ALL next page
Trabzon museum
Trabzon museum
Aya Sofya museum in Trabzon
Aya Sofya museum in Trabzon
Trabzon monasteries
Trabzon monasteries
Uzun Göl
Uzun Göl
Tabakhane mosque in Trabzon
Tabakhane mosque in Trabzon
Yeni Cuma Camii (Trabzon)
Yeni Cuma Camii (Trabzon)
Kültür Merkezi (Trabzon)
Kültür Merkezi (Trabzon)
Fatih Mosque in Ortahisar (Trabzon)
Fatih Mosque in Ortahisar (Trabzon)
Ahi Evren Dede Camii
Ahi Evren Dede Camii
View from the hills
View from the hills
Gülbahar Hatun Mosque
Gülbahar Hatun Mosque
Market area
Market area
Zagnos vadisi before the park was created
Zagnos vadisi before the park was created
Trabzon 4854.jpg
Trabzon 4854.jpg
Trabzon 4855.jpg
Trabzon 4855.jpg
Trabzon 4870.jpg
Trabzon 4870.jpg
Trabzon 4879.jpg
Trabzon 4879.jpg
Trabzon 4880.jpg
Trabzon 4880.jpg
Trabzon 4881.jpg
Trabzon 4881.jpg
Trabzon 4883.jpg
Trabzon 4883.jpg
Trabzon 4885.jpg
Trabzon 4885.jpg
Trabzon 4886.jpg
Trabzon 4886.jpg
View Trabzon
View Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
View with kale Trabzon
Square Trabzon
Square Trabzon
Ortahisar Fatih Buyuk Camii Trabzon
Ortahisar Fatih Buyuk Camii Trabzon
Sled Trabzon
Sled Trabzon
Sled Trabzon
Sled Trabzon
Trabzon 0001.jpg
Trabzon 0001.jpg
Trabzon 0002.jpg
Trabzon 0002.jpg
Trabzon 0003.jpg
Trabzon 0003.jpg
Trabzon 0004.jpg
Trabzon 0004.jpg
Trabzon 0005.jpg
Trabzon 0005.jpg
Trabzon 0021.jpg
Trabzon 0021.jpg
Trabzon 0020.jpg
Trabzon 0020.jpg
Trabzon 0022.jpg
Trabzon 0022.jpg
Trabzon 0025.jpg
Trabzon 0025.jpg
Trabzon 0026.jpg
Trabzon 0026.jpg
Trabzon 0027.jpg
Trabzon 0027.jpg
Trabzon 0029.jpg
Trabzon 0029.jpg
Trabzon 0030.jpg
Trabzon 0030.jpg
Trabzon 0031.jpg
Trabzon 0031.jpg
Trabzon 0032.jpg
Trabzon 0032.jpg
Trabzon 0119.jpg
Trabzon 0119.jpg
Trabzon 0120.jpg
Trabzon 0120.jpg
Trabzon 4887.jpg
Trabzon 4887.jpg
Trabzon 4888.jpg
Trabzon 4888.jpg
Trabzon 4890.jpg
Trabzon 4890.jpg
Trabzon 4892.jpg
Trabzon 4892.jpg
Trabzon 4893.jpg
Trabzon 4893.jpg
Trabzon 4894.jpg
Trabzon 4894.jpg
Trabzon 4895.jpg
Trabzon 4895.jpg
Trabzon 4899.jpg
Trabzon 4899.jpg
Trabzon 4908.jpg
Trabzon 4908.jpg
Trabzon 4912.jpg
Trabzon 4912.jpg
Trabzon 4913.jpg
Trabzon 4913.jpg
Trabzon 4914.jpg
Trabzon 4914.jpg
previous pagepages 1 2 ALL next page