photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Galleries >> Sardis - Sart tree view | thumbnails | slideshow

Sardis - Sart

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız --- veya --- Diğer antik kentler
This gallery is in the Izmir topic
Click here for my page with very many Turkish cities ---OR--- Other antique cities

Sardis (Sfard, Sart) - an hour and a halfs' ride from Izmir - has for 3000 years been the name of this settlement. The oldest finds of settlement date from the Late Bronze Age but artefacts have been found from as early as the 7th millennium BC. As a city it had great importance for 1500 years, since its fortified citadel occupied a key position on the route from the inland to the Aegean Sea. Also a fertile soil and gold deposits contributed to its importance. King Croessus, whose fame as a rich man is proverbial, was a Lydian king here. Later the Persians took over, housing a satrap or special governor at the city. After Alexander the Greats conquers in the second half of the 4th century BC it became increasingly Hellenised. The last days of great importance were in the Late Roman period, 4th till 7th century.

The city diminished in size, and now only two small hamlets existed. Present-day Sart essentially dates from 1919-1922.

SARDİS

Sardis (Sfard, Sart) -İzmir’den bir buçuk saat uzaklıkta-, 3000 yıldır bu yerleşim yerinin adı. Buradaki en eski buluntular Bronz Çağ’ının sonlarına ait, ama bulunan insan yapımı eşyalar MÖ 7. milenyuma kadar uzanıyor. Güçlü hisarı, iç bölgeler ile Ege Denizi arasında anahtar konumda olduğundan, Sardis 1500 yıl boyunca çok önemli bir şehirdi. Ayrıca verimli toprakları ve altın rezervi orayı daha da önemli kıldı. Zengin bir adam olarak ünü herkesçe bilinen Kral Croessus, burada bir Lidya kralıydı. Daha sonra, İranlılar şehri ele geçirerek buraya bir satrap (özel bir yönetici) yerleştirdiler. MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısında Büyük İskender’in fethinden sonra, şehir giderek Helenistik bir yapıya büründü. Son önemli günlerini, 4. ve 7. yüzyıllar arasında Geç Roma Döenmi’nde yaşadı.

Şehir küçüldü ve şimdiye sadece iki küçük köy kaldı. Bugünkü Sart asıl olarak 1919-1922 arasında kuruldu.

Türkçe çeviri: Melek Emir. Katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Artemis sanctuary
Artemis sanctuary
Synagogue in Sardis
Synagogue in Sardis
Bath complex
Bath complex
Along Roman road
Along Roman road
Sardis Byzantine church
Sardis Byzantine church
Sardis Byzantine church
Sardis Byzantine church
Sardis pyramid grave
Sardis pyramid grave
Sardis views
Sardis views
Sardis views
Sardis views
Sardis views
Sardis views
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis Byzantine houses
Sardis in the fields
Sardis in the fields
Sardis in the fields
Sardis in the fields