photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Istanbul >> Mausolea - Türbeler >> Feriköy Mezarlığı tree view | thumbnails | slideshow | map

Sultans' Mausolea at Hagia Sophia | Süleyman mausoleum | Roxelane mausoleum | Sultan Ahmet I mausoleum | Şehzade tombs | Türbeler at Eyüp | Yeni türbe | Sultan Abdül Hamit I mausoleum | Mahmut II türbesi | Hüsrev Paşa türbesi by Sinan | Fuat Pasha türbesi | Koca Sinan Paşa complex aka Sinan Paşa complex | Keçecizade Fuad Paşa Türbesi | Şeyh Ahmet Buhara türbesi | Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi | Sultan Mehmet V Reşat türbesi | Hattat Rakım Efendi Türbesi | Cenderecizade Muhittin Çelebi türbesi | Feriköy Mezarlığı | Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlik | Incirli Baba türbesi | Balıklı Ermeni Mezarlığı | Barbarossa's tomb | Ebû Şeybe el-Hudri türbesi | Abdul Vedut Türbesi | Nakaş Hasan Paşa | Şah Sultan | Kuyucu Murad Pasha Tomb | Hoca Üvey complex | Nakşidil Valide Sultan mausoleum

Feriköy Mezarlığı

This is the Feriköy Mezarlığı (the Feriköy Graveyard). I took some random shots.
Istanbul dec 2007 0904.jpg
Istanbul dec 2007 0904.jpg
Istanbul dec 2007 0905.jpg
Istanbul dec 2007 0905.jpg
Istanbul dec 2007 0906.jpg
Istanbul dec 2007 0906.jpg
Istanbul dec 2007 0907.jpg
Istanbul dec 2007 0907.jpg
Istanbul dec 2007 0908.jpg
Istanbul dec 2007 0908.jpg
Istanbul dec 2007 0909.jpg
Istanbul dec 2007 0909.jpg
Istanbul dec 2007 0911.jpg
Istanbul dec 2007 0911.jpg
Istanbul dec 2007 0913.jpg
Istanbul dec 2007 0913.jpg
Istanbul dec 2007 0914.jpg
Istanbul dec 2007 0914.jpg