photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Anette Berglinn | profile | all galleries >> Galleries >> Västerås Ångkraftverk 1917-1982 // Västerås Steampower Plant 1917-1982 - Soon gone tree view | thumbnails | slideshow

Västerås Ångkraftverk 1917-1982 // Västerås Steampower Plant 1917-1982 - Soon gone

Power and beauty.
Ångkraftverket från Mälaren
Ångkraftverket från Mälaren
Pannorna 11,12 ,13-14 och 15 plus gamla pannhuset
Pannorna 11,12 ,13-14 och 15 plus gamla pannhuset
P15
P15
Trapphus-ställverksdelen
Trapphus-ställverksdelen
Trapphustaket, utanför P11 plan 4
Trapphustaket, utanför P11 plan 4
Pannhus P11 - från taket plan 4
Pannhus P11 - från taket plan 4
Pannhus för panna 13 och 14 - från taket plan 4
Pannhus för panna 13 och 14 - från taket plan 4
Från fönstret P13 - 14
Från fönstret P13 - 14
Gamla pannhuset
Gamla pannhuset
Bortglömd dörr
Bortglömd dörr
Fiskgaller - från taket
Fiskgaller - från taket
Huvudentren
Huvudentren
P15 - pannkontrollrum
P15 - pannkontrollrum
Panna 15 från 1959
Panna 15 från 1959
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15 - ångrör
Panna 15 - ångrör
Panna 15 - nordöstra sidan
Panna 15 - nordöstra sidan
Panna 15 pannsida
Panna 15 pannsida
Panna 15 - pannlucka
Panna 15 - pannlucka
Panna 15 - inuti pannlucka
Panna 15 - inuti pannlucka
Panna 15
Panna 15
Panna 15 - mängdmätare för matarvatten
Panna 15 - mängdmätare för matarvatten
Panna 15 - reglage
Panna 15 - reglage
Panna 15 - dyklocka för dragmätning
Panna 15 - dyklocka för dragmätning
Panna 15 - bortstädad
Panna 15 - bortstädad
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15
Panna 15 - work in progress
Panna 15 - work in progress
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning - avskiljning
Källarvåning - avskiljning
Källarvåning
Källarvåning
Källarvåning - matarvattenpumpar
Källarvåning - matarvattenpumpar
Kontrollrum för panna 13 och 14
Kontrollrum för panna 13 och 14
Kontrollrum för panna 13 och 14
Kontrollrum för panna 13 och 14
Panna 13 -14 - kontor
Panna 13 -14 - kontor
Under panna 13 -14 - asktrattar
Under panna 13 -14 - asktrattar
Under panna 13 -14
Under panna 13 -14
Panna 13 -14 - dysa
Panna 13 -14 - dysa
Panna 13 -14 - fallrör för matarvatten
Panna 13 -14 - fallrör för matarvatten
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14 - lunttändare
Panna 13 -14 - lunttändare
Panna 13 -14 - kondenskärl för ångmätning
Panna 13 -14 - kondenskärl för ångmätning
Panna 13 -14 - schaktet
Panna 13 -14 - schaktet
Panna 13 -14 - apparatur för kolmatning
Panna 13 -14 - apparatur för kolmatning
Panna 13 -14, transportband för kolmatning
Panna 13 -14, transportband för kolmatning
Panna 13 -14, maskineri för kolmatning
Panna 13 -14, maskineri för kolmatning
Panna 13 -14, sotutblåsning
Panna 13 -14, sotutblåsning
Panna 13 -14 - pannlucka
Panna 13 -14 - pannlucka
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14 - economiserdom
Panna 13 -14 - economiserdom
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14, askavskiljning
Panna 13 -14, askavskiljning
Panna 13-14, detalj till sotblåsning
Panna 13-14, detalj till sotblåsning
Panna 13 -14, askavskiljare
Panna 13 -14, askavskiljare
Panna 13 -14
Panna 13 -14
Panna 13 -14, detalj till luftförvärmare
Panna 13 -14, detalj till luftförvärmare
Panna 13 -14, economiserdom
Panna 13 -14, economiserdom
Panna 13 -14 - ställverksrum, kontaktor för fläktmotorer
Panna 13 -14 - ställverksrum, kontaktor för fläktmotorer
Panna 13 -14 - ställverksrum transformator för tillufts-och rökgasfläkt
Panna 13 -14 - ställverksrum transformator för tillufts-och rökgasfläkt
Panna 13 -14 - luftfläkt
Panna 13 -14 - luftfläkt
Målning i konferensrummet på taket av P13 -14 visar kranen Tuff-tuff
Målning i konferensrummet på taket av P13 -14 visar kranen Tuff-tuff
Ställverket bottenplan 10 kV
Ställverket bottenplan 10 kV
Ställverket bottenplan 10 kV
Ställverket bottenplan 10 kV
Ställverket bottenplan 10 kV - tryckluftsbrytare
Ställverket bottenplan 10 kV - tryckluftsbrytare
Ställverket bottenplan - tryckindikering
Ställverket bottenplan - tryckindikering
Ställverket bottenplan - frånskiljare
Ställverket bottenplan - frånskiljare
Ställverket bottenplan - manöverarm för frånskiljare
Ställverket bottenplan - manöverarm för frånskiljare
Ställverket bottenplan 6 kV - frånskiljare
Ställverket bottenplan 6 kV - frånskiljare
Ställverket bottenplan
Ställverket bottenplan
Ställverket bottenplan - frånskiljarknivar
Ställverket bottenplan - frånskiljarknivar
Ställverket bottenplan - kabelbox
Ställverket bottenplan - kabelbox
Ställverket bottenplan 6 kV
Ställverket bottenplan 6 kV
Transformator bottenplan 6 -70 kV
Transformator bottenplan 6 -70 kV
Transformatorrum bottenplan - expander
Transformatorrum bottenplan - expander
Ställverket bottenplan - reaktor till turbin G4
Ställverket bottenplan - reaktor till turbin G4
Ställverket bottenplan
Ställverket bottenplan
Transformator - oljepump
Transformator - oljepump
Transformator bottenplan
Transformator bottenplan
Ställverksrum 1 tr 70 kV - tryckluftsbrytare
Ställverksrum 1 tr 70 kV - tryckluftsbrytare
Ställverksrum 1 tr 70 kV - med spår för brytartransport
Ställverksrum 1 tr 70 kV - med spår för brytartransport
Ställverksrum 1 tr - vändskivan
Ställverksrum 1 tr - vändskivan
Ställverket 1 tr - magnetiseringsmotstånd
Ställverket 1 tr - magnetiseringsmotstånd
Ställverket 2 tr - expansionskärl för transformatorolja
Ställverket 2 tr - expansionskärl för transformatorolja
Ställverket 2 tr - torkapparat med selikakulor
Ställverket 2 tr - torkapparat med selikakulor
Ställverket 2 tr transformator T5 för turbin G5
Ställverket 2 tr transformator T5 för turbin G5
Ställverket 2 tr -kabelgenomföringar för T6
Ställverket 2 tr -kabelgenomföringar för T6
Ställverkets reservdelslager - med gamla delar från 1940-t. o framåt
Ställverkets reservdelslager - med gamla delar från 1940-t. o framåt
Ur ställverkets reservdelslager - släpring
Ur ställverkets reservdelslager - släpring
Ur ställverkets reservdelslager - kontaktor
Ur ställverkets reservdelslager - kontaktor
Ur ställverkets reservdelslager - 1950-talsglödlampa
Ur ställverkets reservdelslager - 1950-talsglödlampa
Ur ställverkets reservdelslager - gamla glödlampor
Ur ställverkets reservdelslager - gamla glödlampor
Ur ställverkets reservdelslager - äldre lampa
Ur ställverkets reservdelslager - äldre lampa
Ur ställverkets reservdelslager - spänningstransformatorer
Ur ställverkets reservdelslager - spänningstransformatorer
Ur ställverkets reservdelslager - tryckvakt
Ur ställverkets reservdelslager - tryckvakt
Ur ställverkets reservdelslager - hjälprelä
Ur ställverkets reservdelslager - hjälprelä
Ur ställverkets reservdelslager - stödisolatorer
Ur ställverkets reservdelslager - stödisolatorer
Ur ställverkets förråd - genomföringar
Ur ställverkets förråd - genomföringar
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Landings fast cutting carbo paste
Landings fast cutting carbo paste
Ur ställverkets förråd - I´m the star
Ur ställverkets förråd - I´m the star
Ur ställverkets förråd - packningar
Ur ställverkets förråd - packningar
Ställverkets förråd 1 tr
Ställverkets förråd 1 tr
Ur ställverkets förrd - lampor och säkringar
Ur ställverkets förrd - lampor och säkringar
Ur ställverkets förråd - anslutningsdon för jordning
Ur ställverkets förråd - anslutningsdon för jordning
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd - reservdelar
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd - fasmärkning
Ur ställverkets förråd - fasmärkning
Ur ställverkets förråd - kontakter
Ur ställverkets förråd - kontakter
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets förråd
Ur ställverkets gjutmodellsförråd
Ur ställverkets gjutmodellsförråd
Ur ställverkets gjutmodellsförråd
Ur ställverkets gjutmodellsförråd
Ställverkets vindsförråd
Ställverkets vindsförråd
Ställverkets vindsförråd - genomföringar
Ställverkets vindsförråd - genomföringar
Ställverkets vindsförråd - lyftanordning för genomföringar
Ställverkets vindsförråd - lyftanordning för genomföringar
Ställverkets vindsförråd - kolborsthållare
Ställverkets vindsförråd - kolborsthållare
Turbinhallens elkontrollrum
Turbinhallens elkontrollrum
Turbinhallens kontrollrum - kontrolltavla för generatorer
Turbinhallens kontrollrum - kontrolltavla för generatorer
Turbinhallens kontrollrum - signalpulpet
Turbinhallens kontrollrum - signalpulpet
Turbinhallens kontrollrum - kontrollpanel
Turbinhallens kontrollrum - kontrollpanel
Turbinhallens kontrollrum - t.v. fasningspluggar
Turbinhallens kontrollrum - t.v. fasningspluggar
Turbinhallens kontrollrum - pådrag för magnetisering
Turbinhallens kontrollrum - pådrag för magnetisering
Turbinhallens kontrollrum - kontrollpanel för generator G7 och transformator T7
Turbinhallens kontrollrum - kontrollpanel för generator G7 och transformator T7
Turbinhallens kontrollrum
Turbinhallens kontrollrum
Turbinhallens kontrollrum - instrument för laddning av batterier
Turbinhallens kontrollrum - instrument för laddning av batterier
Turbinhallens kontrollrum - panelens baksida
Turbinhallens kontrollrum - panelens baksida
Turbinhallens kontrollrum - panelens baksida
Turbinhallens kontrollrum - panelens baksida
Bakom turbinhallens kontrollrum - nyare kontrolltavla
Bakom turbinhallens kontrollrum - nyare kontrolltavla
Turbinhallen - G1
Turbinhallen - G1
Turbinhallen - G1 och G2 i förgrunden, även G3 och G4
Turbinhallen - G1 och G2 i förgrunden, även G3 och G4
Turbinhallen - G2-G4
Turbinhallen - G2-G4
Turbinhallen - kontrolltavla
Turbinhallen - kontrolltavla
Turbinhallen - kontrolltavla
Turbinhallen - kontrolltavla
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - skada på turbin
Turbinhallen - skada på turbin
Turbinhallen - matarmaskin för turbin G1
Turbinhallen - matarmaskin för turbin G1
Turbinhallen - pådragsreglage
Turbinhallen - pådragsreglage
Turbinhallen - huvudventil för ånga
Turbinhallen - huvudventil för ånga
Turbinhallen - pådragsreglage, huvudventil för ånga m.m.
Turbinhallen - pådragsreglage, huvudventil för ånga m.m.
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - detalj turbin
Turbinhallen - mätare till turbin
Turbinhallen - mätare till turbin
Turbinhallen - borsthållare för likströmsmatning till rotor
Turbinhallen - borsthållare för likströmsmatning till rotor
I turbinhallen
I turbinhallen
I turbinhallen
I turbinhallen
Turbinhallen - turbinregulator för turbin G7
Turbinhallen - turbinregulator för turbin G7
Vid turbinhallen
Vid turbinhallen
Fönster in mot P12 från matarvattenbyggnaden
Fönster in mot P12 från matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden - matarvattenpump för panna P14
Matarvattenbyggnaden - matarvattenpump för panna P14
Matarvattenbyggnaden - utrustning för matarvattenberedning
Matarvattenbyggnaden - utrustning för matarvattenberedning
Matarvattenbyggnaden - utrustning för matarvattenberedning
Matarvattenbyggnaden - utrustning för matarvattenberedning
Matarvattenbyggnaden - laboratoriet i fonden
Matarvattenbyggnaden - laboratoriet i fonden
Matarvattenbyggnaden - huvudventil för ånga
Matarvattenbyggnaden - huvudventil för ånga
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden - vy över matarvattentankar o. rör
Matarvattenbyggnaden - vy över matarvattentankar o. rör
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Matarvattenbyggnaden
Kontor vid matarvattenbyggnaden - vid kontoren
Kontor vid matarvattenbyggnaden - vid kontoren
Kondensorkällaren - kylvattenpump t.h. o. förvärmare i mitten
Kondensorkällaren - kylvattenpump t.h. o. förvärmare i mitten
Kondensorkällaren - pump för turbin G7
Kondensorkällaren - pump för turbin G7
Kondensorkällaren - pump o. kondensor för turbin G6
Kondensorkällaren - pump o. kondensor för turbin G6
Kondensorkällaren - kondensor för turbin G5
Kondensorkällaren - kondensor för turbin G5
Kondensorkällaren
Kondensorkällaren
Förråd kondensorkällaren - expanderbultar
Förråd kondensorkällaren - expanderbultar
Transformatorhallen med dess handdrivna travers
Transformatorhallen med dess handdrivna travers
Transformatorhallen sedd från 2 tr
Transformatorhallen sedd från 2 tr
Transformatorhallen
Transformatorhallen
Transformatorhallen - maskineri för handdriven travers
Transformatorhallen - maskineri för handdriven travers
Vid elkontoret
Vid elkontoret
Elkontoret - som igår
Elkontoret - som igår
Elkontorets förråd - kolborstar
Elkontorets förråd - kolborstar
Elkontorets förråd - elmotstånd
Elkontorets förråd - elmotstånd
Vid panna P11. Damaged cord - dangerous volt
Vid panna P11. Damaged cord - dangerous volt
Vid panna P11
Vid panna P11