photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
AgnieszkaW | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Jola 10-Oct-2009 17:39
Witam Pani Agnieszko!zaniemówi³am...to nie tylko hobby, to nawet nie pasja, to prawdziwa mi³oœc do fotografii...no i talent!Widac, ¿e wk³ada Pani serce, bo ka¿de zdjêcie jest wypieszczone.Mistrzostwo w operowaniu g³ebi¹ ostroœci i ŒWIAT£EM!!! To s¹ prawdziwe obrazy.Kadry super!I niech mnie Pani nie pyta, które zdjêcie zrobi³o na mnie najwiêksze wra¿enie, bo nie wiem. Muszê je obejrzec kilka razy...oby tak dalej.Jola
Pawel Kazmierczyk07-Aug-2008 16:03
Witaj Agnieszko, amazing galleries.... You have a great eye for nature photography, and a unique sense of style. I have truly enjoyed going through your galleries - the range and variety of topics, the originality of viewpoint, and the quality. Well done, keep it up ! Pawel
Guest 07-Jul-2008 20:09
what a great site..
wonderful galleries..
i like what i can see here..
greetings
ruedi
Kozia 24-Jun-2008 17:33
Nie tylko umiesz patrzeæ, ale i widzisz. Najwy¿ej ceniê Twoje makra i zbli¿enia. Kochasz przyrodê, umiesz j¹ pokazaæ, dziêki w³asnej wra¿liwoœci i doskona³emu warsztatowi. Pozdrawiam - Iza/Kozia
Bożena - Boshqa 01-May-2008 21:41
Nie wszyscy fotografiê traktuj± jak sztukê. A fotografia jest sztuk±. Sztuk±, która niczym nie ustêpuje malarstwu, grafice, rysunkowi czy rze¼bie. Agnieszko, masz wielkie szanse zostaæ jej wirtuozem...
Magda Krzykała 31-Jan-2008 11:40
witaj duszo artystyczna, poszukuj¹ca:) jestem pod ogromnym wra¿eniem tego co zobaczy³am:) pielêgnuj to piêkne spojrzenie na œwiat:) ¿yczê Ci twórczych inspiracji i wszystkiego naj naj naj:) i œciskam cieplutko
Eddie Fisher07-Nov-2007 09:18
Thank you so much for the visit to my galleries and the kind words. I really enjoy your photos. They are wonderful. Take care ..................Eddie
patgrant05-Nov-2007 08:28
the wonderment of nature - revisited through the seasons
Suzanne Chouinard28-Oct-2007 15:12
You have amazing photos.A great sense of aesthetics. all you present is a delight to my eye.
Chad Ramsey22-Oct-2007 00:05
I love your work! You have a wonderful eye for capturing beauty in most anything and adding a mood that takes you through an adventure~ A pleasure viewing~V
Dave Staunton-Lambert 21-Oct-2007 16:36
I do hope that you have your flower photographs show-cased elsewhere. They are extraodinarily good. Very saleable. A pleasure to browse through.
Helena 18-Oct-2007 06:38
You took the most beautiful pictures of flowers. I just love it!
Guest 13-Oct-2007 20:02
dziekuje za wizyte i za komentarze.probuje robic moje zdjecia jak najlepiej.przygode z fotografia zaczalem w tamtym roku.
Alina11-Oct-2007 10:12
Robisz piekne zdjecia, u mnie rowniez trafilas do Favorites!
Alina
Jean-Claude Liehn02-Oct-2007 16:39
Wellcome on PBase. It seems that you like square formats and flowers. Two common points.
Madame, you just joint my favorites !
Jean-Claude, Reims, France
Jan Wisniowski27-Sep-2007 20:03
Witaj kocie na PBase :))))