photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Matylda Lempel-Chareza Photography | all galleries >> most popular photography > Japanese Garden Duc a2005
previous | next
Japanese Garden Duc    a2005
26-OCT-2005

Japanese Garden Duc a2005

Wroclaw

Nikon D70
1/60s f/7.1 at 42.0mm full exif

other sizes: small medium large
comment | share
zyziza25-Jan-2006 14:49
wyobraŸ sobie, ¿e siedzisz na brzegu jesiennego stawu i patrzysz przed siebie, patrzysz na ¿ó³kn¹ce drzewa, na brzegach ju¿ pe³no opad³ych liœci, po stawie p³ywaj¹ kaczki, grzejesz siê w promieniach jesiennego s³oñca....
Tomasz Dziubinski - Photography24-Nov-2005 01:43
Very nice image.