photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Fred te Linde | all galleries >> _koninklijke_marine__royal_dutch_navy_ >> Hr. Ms. opnemingsvaartuig Luymes (1952-1973) > 25 jaar - PICT2040-.jpg
previous | next
25 jaar - PICT2040-.jpg

25 jaar - PICT2040-.jpg

stukje tekst uit het marineblaadje op de Antillen.

T.g.v. het 20 jarige jubileum:
Een omvangrijk pakket werkzaamheden waarbij normaliter geen rekening wordt gehouden met rust- en werktijden, werk- en zondagen, dag en nacht. Steeds dient er iets te worden verricht.
Het nemen van bodemmonsters, watermonsters m.b.v Nansenflessen, het verzamelen van planktonmonsters en koraalsoorten, het doen van meteorologische en ornithologische waarnemingen. Assisteren bij het meten in het aardmagnetisch veld en de zwaartekracht.
Een uitdaging voor de bemanningsleden die toch met nimmer aflatende energie, belangstelling en vaak ongevraagd hulp aan deze werkzaamheden deel hadden.
Het oude, wat vermoeide schip en uitdaging voor de bemanningsleden


other sizes: small medium original
comment | share