photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Fjärilar - Butterflies and Moths >> Tripphultsjön tree view | thumbnails | slideshow

Systematiskt - Systematic | Årets fjärilar 2015 - Butterflies and moths 2015 | Årets fjärilar 2014 - Butterflies and Moths 2014 | Årets fjärilar 2013 - Butterflies and moths 2013 | Årets fjärilar 2012 - Butterflies and Moths 2012 | Årets fjärilar 2011 - Butterflies and moths 2011 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2010 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2009 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2008 | Årets fjärilar - Butterflies and moths 2007 | Olyckskärret | Hamra | Tripphultsjön

Tripphultsjön

Amiralerna samlas ibland i större antal inför hösten. De här hade samlats vid badplatsen i Tripphultsjön mellan Hallsberg och Östansjö. Dessutom fanns här några sorgmantlar, och andra fjärilar. Amiralen kan inte övervintra i Sverige, men sorgmanteln kommer att söka upp en plats att sova över vintern innan den kommer fram och fortplantar sig nästa vår.

The admirals sometimes gather in numbers at the end of summer. This happened at Lake Trupphultsjön between Hallsberg och Östansjö. There were also some Camberwell beauties and other butterflies present. The admirals are not able to survive the winter in Sweden, but the Camberwell beauties will look for a place to lie dormant during the winter and then wake up to reproduce in the spring.
Samlingsplatsen!  The place to gather!
Samlingsplatsen! The place to gather!
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral - Vanessa atalanta - Red Admiral
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Amiral. Red Admiral. Vanessa atalanta
Gruppfoto.  Group photo.
Gruppfoto. Group photo.
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Sorgmantel - Nymphalis antiopa - Camberwell Beauty or Mourning Cloak
Vinbärsfuks. Comma Butterfly. Polygonia c-album
Vinbärsfuks. Comma Butterfly. Polygonia c-album
Vinbärsfuks. Comma Butterfly. Polygonia c-album
Vinbärsfuks. Comma Butterfly. Polygonia c-album
Påfågelsöga. Peacock. Inachis io
Påfågelsöga. Peacock. Inachis io
7 amiraler. 7 admirals
7 amiraler. 7 admirals