photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Sture Hermansson | profile | all galleries >> Naturplatser - Places in Nature >> Natur i Hallsberg >> Broby äng tree view | thumbnails | slideshow

Broby äng | Oxaryggen | Nalavibergs ekäng | Herrfallsäng | Tomta hagar

Broby äng

Broby äng ligger i Viby socken i Hallsbergs kommun. Vägbeskrivning från E20/Brändåsen hos Eniro

Länsstyrelsen i Örebro har en sida om Broby äng, Nalavibergs ekäng och Oxaryggen

Broby äng is situated in Hallsberg, central Sweden.

Bilder från 2006 finns i galleriet Nytt från/ New from Broby äng 2006

Pictures from 2006 are in the gallery Nytt från/ New from Broby äng 2006
Nytt från / New from Broby äng 2006
<< Nytt från / New from Broby äng 2006 >>
Reservatsskylten
Reservatsskylten
Reservatsskylten 1
Reservatsskylten 1
Reservatsskylten 2
Reservatsskylten 2
Reservatsskylten 3
Reservatsskylten 3
Karta.
Karta.
Ängen
Ängen
Naturskogen
Naturskogen
Blåsippa. (Hepatica nobilis)
Blåsippa. (Hepatica nobilis)
Smånunneört och vårlök. (Corydalis intermedia och Gagea lutea)
Smånunneört och vårlök. (Corydalis intermedia och Gagea lutea)
Nästrot. (Neottia nidus-avis)
Nästrot. (Neottia nidus-avis)
Nästrot. (Neottia nidus-avis)
Nästrot. (Neottia nidus-avis)
Midsommarblomster och hundkäx
Midsommarblomster och hundkäx
Midsommarblomster (Geranium silvaticum)
Midsommarblomster (Geranium silvaticum)
Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys)
Smörblomma (Ranunculus acris)
Smörblomma (Ranunculus acris)
Grässtjärnblomma (Stellaria graminea)
Grässtjärnblomma (Stellaria graminea)
Ormbär (Paris quadrifolia)
Ormbär (Paris quadrifolia)
Ormbär (Paris quadrifolia)
Ormbär (Paris quadrifolia)
Slåtter
Slåtter
Slåtterfest
Slåtterfest
Buskmus (Sicista betulina)
Buskmus (Sicista betulina)
Skogsödla (Lacerta vivipara)
Skogsödla (Lacerta vivipara)
Ormvråk (Buteo buteo)
Ormvråk (Buteo buteo)
Nötskrika (Garrulus glandarius)
Nötskrika (Garrulus glandarius)
Pärlgräsfjäril (Coenonympha arcania)
Pärlgräsfjäril (Coenonympha arcania)
Spillkråkan har letat hästmyror
Spillkråkan har letat hästmyror
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Rödfärgsalg (Trentepohlia umbrina)
Kandelabersvamp (Clavicorona pyxidata)
Kandelabersvamp (Clavicorona pyxidata)
Aldyna (Hypoxylon fuscum)
Aldyna (Hypoxylon fuscum)
Oxtungsvamp och (Fistulina hepatica och ) Beefsteak fungus and
Oxtungsvamp och (Fistulina hepatica och ) Beefsteak fungus and
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) Beefsteak fungus
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) Beefsteak fungus
Vargmjölk  (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk    (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk    (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk (Lycogala epidendrum)
Vargmjölk kryper fram.  Crawling out
Vargmjölk kryper fram. Crawling out
Skrynkellav (Parmelia sulcata)
Skrynkellav (Parmelia sulcata)
Skrynkellav (Parmelia sulcata)
Skrynkellav (Parmelia sulcata)
Slånlav (Evernia prunastri)
Slånlav (Evernia prunastri)
Filtlav (Peltigera sp.)
Filtlav (Peltigera sp.)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum) m.fl.
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum) m.fl.
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Praktstjärnmossa (Plagiomnium undulatum)
Cypressfläta (Hypnum cupressiforme)
Cypressfläta (Hypnum cupressiforme)
Cypressfläta (Hypnum cupressiforme)
Cypressfläta (Hypnum cupressiforme)
Samboradula (Radula complanata)
Samboradula (Radula complanata)
Samboradula (Radula complanata)
Samboradula (Radula complanata)
Allémossa (Leucodon sciuroides)
Allémossa (Leucodon sciuroides)
Allémossa (Leucodon sciuroides)
Allémossa (Leucodon sciuroides)
Trubbhättemossa (Orthotrichum obtusifolium)
Trubbhättemossa (Orthotrichum obtusifolium)
Dvärghättemossa (Orthotrichum pumilum)
Dvärghättemossa (Orthotrichum pumilum)
Strimhättemossa (Orthotrichum affine)
Strimhättemossa (Orthotrichum affine)
Olvon (Viburnum opulus)
Olvon (Viburnum opulus)
Alm (Ulmus glabra)
Alm (Ulmus glabra)
Asp (Populus tremula)
Asp (Populus tremula)
Vinter
Vinter
Rådjursspår
Rådjursspår
Ätgropar
Ätgropar
Vintervila
Vintervila
Karta över reservatet
Karta över reservatet