photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Pijk Kuipéri | all galleries >> Zeeland >> W > Wissenkerke, PKN kerk, 2007.jpg
previous | next
Wissenkerke, PKN kerk, 2007.jpg
29-AUG-2004

Wissenkerke, PKN kerk, 2007.jpg

Bijzondere tekst op grafsteen
Kerk te klein

Toen de bevolking van Wissenkerke in de 18e eeuw bleef toenemen en er ook te Geersdijk en te Kamperland meer huizen kwamen, werd de toenmalige kerk te Wissenkerke te klein, om alle kerkgangers te herbergen.
Tot de staten van Zeeland werd het verzoek gericht de kerkgoederen te mogen verkopen om geld te krijgen voor de vergroting van het gebouwtje.
Nadat de ambachtsheer een niet onaanzienlijke gift had geschonken, kon met de uitbreiding worden begonnen.
Op 19 september 1779 kon ds. Nicolaas Kupéri het vernieuwde gebouw in gebruik nemen.
Het heeft dienst gedaan tot 1827 toen is de nu ook al afgebroken kerk gebouwd.
Helaas is dit mooie kerkgebouw in 1968 afgebroken en vervangen door een sfeerloos eigentijds kerkgebouw.

In de 1779 gebouwde kerk lag de volgende grafsteen van Ds. Johannis Lievense, die in de oude kerk vlak bij de kansel lag, maar in het nieuwe kerk kreeg de grafsteen een plaats vlak bij de uitgang.
En heeft een onbekend persoon de navolgende tekst er op laten zetten.

Indien ik lag, waar ik moest wezen,
`k Zou in der waarheid u doen lezen:
Hier onder den arduinen zerk
Rust d`eerste leeraar dezer kerk.

Doch laat u door geen schijn bedriegen
Ik lig hier jaren lang te liegen,
Want bij`t vernieuwen van `t gebouw
Werd ik verplaatst met veel gesjouw.

In `t Voorhof van den nieuwen tempel
En lig nu voortaan bij den drempel
Daar `k voormaats bij den kansel lag
In `t oud gesticht voor jaar en dag.

En dekte aldaar het kil gebeente
Van d`eersten leeraar der Gemeente
Wiens naam was, zooals `t opschrift zegt:
Johannes Lievens`, `s Heeren Knecht*

(*ds. Johannes Lievense, de eerste predikant, die op 17 maart 1661 intrad in de gemeente van Wissenkerke)

Bron PZC.

FujiFilm FinePix 2800Z
1/119s f/2.8 at 6.0mm iso100 full exif

other sizes: small medium large original
comment | share