photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Osman | all galleries >> KARS > 2 KARS.jpg
previous | next
2 KARS.jpg
29-OCT-2007

2 KARS.jpg

Olympus E-500
1/320s f/3.5 at 14.0mm iso100 full exif

other sizes: small medium original
share
Av.Nadire ÖZKAYA 26-Dec-2007 14:20
Güzel bir taþ binanýn önünde iki kadýn siluetine bakýp doðuda çok doðuda kadýn budur demeyeceðiz elbette .Kadýn yüzleri takýlmamýs olsada Sevgili Osman Çaka'nýn objektifine; kadýnlarýn aslan yürekli ve tebessümleri bile mahzun eserleri olan erkekler , yüreklerinin yükünce yerlerini almýþlar. Duvardaki taþlar bazan insanýn hayat dokusu içinde benzer deðil mi ? Orda bir çocuk var taþ duvarýn önünde ele gelmeyen eldek olmayan bir çocuðun taþlaþmýþ uzak duruþuyla bize bakýyor. Sevgili Osman insan yüreðine doðru yolculuðun izleriyle birlikte, baþlarýmýza kaldýrýp, gökyüzüne bakarak , evrenle temasa çaðýran fotoðralarý da sevgiyle baktým . Evren insan yüzünde ve gözlerinde de bir gökyüzünün büyüsünü noksansýz yansýtmýþtýr deðil mi ? Sevgi ve heyecanla kutluyorum gitmesek de görmesek de bizim dediðimiz diyarlarý sunduðun için. Saygýyla! Nadire ÖZKAYA
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment