photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
rick kupchella | profile | all galleries >> The Hill of Crosses -- Kryþiø kalnas tree view | thumbnails | slideshow

The Hill of Crosses -- Kryþiø kalnas

Truly one of the most amazing sights.
This place - in north central Lithuania - approximately 2-3 hours drive from kaunas... is believed to be an ancient/spiritual place in Lithuania.
Also reportedly once the sight of a castle.
The first mention of crosses on this hill dates to the mid-1800's.
During soviet occupation - the place was bulldozed.
But over time people returned again & again placing crosses & other religious artifacts.
Pope John Paul 2nd said mass here in 1993.
There must be millions of crosses on this sight.
It is also tradition - when visiting - to leave a cross in memory of someone.
I left two crosses here - one in memory of Mary... the other in memory of my grandfather, Kupp.

Viena įstabiausių vietų, kokias teko matyti.
Ši vieta Lietuvos šiaurėje, maždaug už 2-3 val. kelio nuo Kauno, nuo senovės laikoma šventa.
Kažkada, kaip manoma, čia stovėta pilių.
Pirmą kartą ši vieta kaip kryžių kalnas paminėtas apie 1800 metų vidurį.
Sovietinės okupacijos metu buvo sulygintas su žeme.
Tačiau žmonės vis grįždavo palikti savo kryželių bei kitų šventų dirbinių.
Čia popiežius Jonas Paulius II 1993 metais laikė mišias.
Šioje vietoje kryžių skaičius ko gero siekia milijoną.
Čia apsilankius, tradiciškai paliekamas kryžius/kryželis kieno nors atminimui.
Aš palikau du – vieną Marijos, kitą – savo senelio Kupp’o atminčiai.

previous pagepages 1 2 ALL next page
Hill of Crosses 1 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 1
Hill of Crosses 1 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 1
Hill of Crosses 2 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 2
Hill of Crosses 2 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 2
Hill of Crosses 3 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 3
Hill of Crosses 3 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 3
Hill of Crosses 4 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 4
Hill of Crosses 4 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 4
Hill of Crosses 5 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 5
Hill of Crosses 5 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 5
Hill of Crosses 6 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 6
Hill of Crosses 6 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 6
Hill of Crosses 7 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 7
Hill of Crosses 7 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 7
Hill of Crosses 8 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 8
Hill of Crosses 8 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 8
Hill of Crosses 9 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 9
Hill of Crosses 9 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 9
Hill of Crosses 10 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 10
Hill of Crosses 10 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 10
Hill of Crosses 11** Kryžių kalnas Šiauliuose 11
Hill of Crosses 11** Kryžių kalnas Šiauliuose 11
Hill of Crosses 12 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 12
Hill of Crosses 12 ** Kryžių kalnas Šiauliuose 12
previous pagepages 1 2 ALL next page