photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
rick kupchella | profile | all galleries >> Family Archives -- Ðeimos archyvinës nuotraukos tree view | thumbnails | slideshow

Family Archives -- Ðeimos archyvinës nuotraukos

A big Thank You! goes out to the following family members who have donated the photos in this particular gallery... for sharing with the family:

- Tony & Doris Kupchella
- John Kupchella
- Rosemary Mercik
- Nancy McCreary
- Stanislav Kupcelait
- Janina Kazlauskas
- Algirdas & Eleanor Kazlauskas

If any family members visiting this gallery have additional historical family photographs - please contact rick kupchella at rkupchella@comcast.net - for posting/sharing with the family here.

LITHUANIAN:
Didelis ačiū šeimos nariams, kurie dovanojo nuotraukas šiam albumui, kad visi galėtume pamatyti:

- Tony & Doris Kupchella
- John Kupchella
- Rosemary Mercik
- Nancy McCreary
- Stanislav Kupčelait
- Janina Kazlauskaitė-Liutvinskienė
- Algirdas & Eleanor Kazlauskai

Jei apsilankę šioje galerijoje pas save rasite daugiau senų nuotraukų, kuriomis galite pasidalinti, būtinai parašykite Rick’ui Kupchlella’i adresu rkupchella@comcast.net, kad galėtume jas čia pat paskelbti.
previous pagepages 1 2 ALL next page
The Wedding Party 1913 -- Vestuvës, 1913 m.
The Wedding Party 1913 -- Vestuvës, 1913 m.
Mary & Martin Kupchella -- Marija ir Martinas Kupčelos
Mary & Martin Kupchella -- Marija ir Martinas Kupčelos
Mary in Lithuania 1938 -- Marija 1938 metais Lietuvoje
Mary in Lithuania 1938 -- Marija 1938 metais Lietuvoje
Antanina and Alfonse - 1938 -- Antanina ir Alfonsas – 1938 m.
Antanina and Alfonse - 1938 -- Antanina ir Alfonsas – 1938 m.
Three Sisters -- Trys seserys
Three Sisters -- Trys seserys
Ellena Kazlauskas - Mary's Mother -- Marijos mama Elena Kazlauskienė
Ellena Kazlauskas - Mary's Mother -- Marijos mama Elena Kazlauskienė
Jeronimas Kazlauskas - Mary's Father -- Marijos tėvas Jeronimas Kazlauskas
Jeronimas Kazlauskas - Mary's Father -- Marijos tėvas Jeronimas Kazlauskas
Mary's Mother's Mother -- Marijos mamos motina
Mary's Mother's Mother -- Marijos mamos motina
Martin's Father -- Martino tėvas
Martin's Father -- Martino tėvas
The Family of Martin's Brother -- Martino brolio šeima
The Family of Martin's Brother -- Martino brolio šeima
Martin & Mary's Family -- Marijos ir Martino šeima
Martin & Mary's Family -- Marijos ir Martino šeima
Mary's Passport Photo -- Marijos paso nuotrauka
Mary's Passport Photo -- Marijos paso nuotrauka
previous pagepages 1 2 ALL next page