photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Lieve Snellings | profile | all galleries >> Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen >> Vrouwencongres: "in dialoog over wat ons bindt en ons beweegt" tree view | thumbnails | slideshow

Vrouwencongres: "in dialoog over wat ons bindt en ons beweegt"

Met dit congres wenst het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) vrouwen van etnisch-culturele minderheden een forum te bieden rond een aantal actuele themaís.

In de uitnodiging voor dit vrouwencongres lezen we:
"Wil je graag met andere vrouwen je ervaringen uitwisselen over de opvoeding van je kinderen, over onderwijs? Hoe kijk je naar identiteit? Heb je een mening over huwelijksmigratie, intercultureel werken of ouderenzorg? Of interesseert de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt je? En kijk je als jongere daar anders naar? Hoe zie je jouw kansen? We willen jouw mening horen in het debat over gelijke kansen, intergratie en emancipatie. Op basis van deze informatie worden er beleidsaanbevelingen geformuleerd en stemt het SAMV haar werking af.
Het SAMV heeft als taak de emancipatie en participatie van allochtone meisjes en vrouwen te bevorderen en hun zichtbaarheid in de samenleving te verhogen. We doen dit aan de hand van concrete ondersteuning van allochtone vrouwenverenigingen (en meisjeswerkingen), en via informatie en sensibiliseringscampganes rond de noden en behoeftn van deze vrouwen".


Via deze gallerij willen we jullie laten meegenieten van een uitbegreid fotoverslag van dit rijk gevuld Vrouwencongres in het Vlaams Parlement te Brussel op 14 maart 2009. Elk klein fotootje op deze bladzijde is de opening naar een fotoalbum van dit daggedeelte.
Wees welkom en aarzel niet om jullie commentaren te geven.
veel kijk plezier !


01 - onthaal
:: 01 - onthaal ::
02 - aankomst Prinses Mathilde
:: 02 - aankomst Prinses Mathilde ::
03 - welkom en poŽzie
:: 03 - welkom en poŽzie ::
04 - kinderopvang
:: 04 - kinderopvang ::
05 - Ronde Tafel 1: WERK
:: 05 - Ronde Tafel 1: WERK ::
06 - Ronde Tafel 2: ONDERWIJS
:: 06 - Ronde Tafel 2: ONDERWIJS ::
07 - Ronde Tafel 3: OPVOEDEN
:: 07 - Ronde Tafel 3: OPVOEDEN ::
08 - Ronde Tafel 4: OUDERENZORG
:: 08 - Ronde Tafel 4: OUDERENZORG ::
09 - Ronde Tafel 5: INTERCULTUREEL WERK
:: 09 - Ronde Tafel 5: INTERCULTUREEL WERK ::
10 - Ronde Tafel 6: HUWELIJKSMIGRATIE
:: 10 - Ronde Tafel 6: HUWELIJKSMIGRATIE ::
11 - Ronde Tafel 7: IDENTITEITSBELEVING
:: 11 - Ronde Tafel 7: IDENTITEITSBELEVING ::
12 - terug samenkomen
:: 12 - terug samenkomen ::
13 - literair en impressies uit de 7 Ronde Tafels
:: 13 - literair en impressies uit de 7 Ronde Tafels ::
14 - slotwoord en dankbetuigingen
:: 14 - slotwoord en dankbetuigingen ::
15 - dessertenbuffet
:: 15 - dessertenbuffet ::