photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Kjell Yngerskog | profile | all galleries >> Birds (Fåglar) >> Birds in Sweden tree view | thumbnails | slideshow

Birds in Sweden

previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ALL next page
Dusky Thrush - bruntrast (Turdus eunomus)
Dusky Thrush - bruntrast (Turdus eunomus)
Dusky Thrush - bruntrast (Turdus eunomus)
Dusky Thrush - bruntrast (Turdus eunomus)
Dubbeltrast
Dubbeltrast
Stenknäck
Stenknäck
Stenknäck
Stenknäck
Tillsammans med tofsvipor
Stäppvipa

Tillsammans med tofsvipor

Havsörn
Havsörn
Bytet är en juvenil grågås
Havsörn

Bytet är en juvenil grågås

Havsörn
Havsörn
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Lärkfalk
Lärkfalk
Aftonfalk
Aftonfalk
Vit stork
Vit stork
Vit stork
Vit stork
Halsbandsflugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Bofink
Bofink
Snok
Snok
Svarthätta
Svarthätta
Tjockfot
Tjockfot
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Vitvingad lärka
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Medelhavstrut
Ängshök
Ängshök
Havssula
Havssula
Havssula
Havssula
Rödstrupig sångare
Rödstrupig sångare
Bivråk
Bivråk
Törnskata
Törnskata
Gök
Gök
Svartbent strandpipare
Svartbent strandpipare
Mård
Mård
Mården attackerades av två rödstjärtar
Mård och rödstjärt

Mården attackerades av två rödstjärtar

Mård
Mård
strandskata.jpg
strandskata.jpg
Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare
Sånglärka
Sånglärka
Svartkråka
Svartkråka
Härmsångare
Härmsångare
Härmsångare
Härmsångare
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Ängshök
Taltrast
Taltrast
Gulsparv
Gulsparv
Salskrake (t.h.) och Knipa
Salskrake (t.h.) och Knipa
Småskrake
Småskrake
Ejder
Ejder
Havsörn
Havsörn
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktejder
Praktedjer
Praktedjer
Praktedjer
Praktedjer
Praktejder
Praktejder
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Tärnmås
Bredstjärtad labb
Bredstjärtad labb
Storlabb
Storlabb
Storlabb
Storlabb
Storlabb
Storlabb
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Tretåig mås
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Havssula
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper)
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper)
Rödbena (Redshank)
Rödbena (Redshank)
Rödbena (Redshank)
Rödbena (Redshank)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Wilsonsimsnäppa (Wilson's Phalarobe)
Wilsonsimsnäppa (Wilson's Phalarobe)
Wilsonsimsnäppa (Wilson's Phalarobe)
Wilsonsimsnäppa (Wilson's Phalarobe)
Lärkfalk (Hobby)
Lärkfalk (Hobby)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Polyglottsångare (Melodious Warbler)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Svarthätta (Blackcap)
Svarthätta (Blackcap)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Trädkrypare (Treecreeper)
Trädkrypare (Treecreeper)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Stenknäck (Hawfinch)
Stenknäck (Hawfinch)
Stenknäck (Hawfinch)
Stenknäck (Hawfinch)
Stenknäck (Hawfinch)
Stenknäck (Hawfinch)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Rödvingetrast (Redwing)
Rödvingetrast (Redwing)
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Koltrast (Blackbird)
Koltrast (Blackbird)
Kaja (Jackdaw)
Kaja (Jackdaw)
Grågås (Graylag Goose)
Grågås (Graylag Goose)
Skrattmås(Black-headed Gull)
Skrattmås(Black-headed Gull)
Sothöna (Coot)
Sothöna (Coot)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Sångsvan (Wooper Swan)
Sångsvan (Wooper Swan)
Skräntärna (Caspian Tern)
Skräntärna (Caspian Tern)
Ringand (Ring-necked Duck)
Ringand (Ring-necked Duck)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)
Snösiska (Arctic Redpoll)
Snösiska (Arctic Redpoll)
Domherre (Bullfinch)
Domherre (Bullfinch)
Entita (Marsh Tit)
Entita (Marsh Tit)
Taigatrast (Black-throated Thrush)
Taigatrast (Black-throated Thrush)
Taigatrast (Black-throated Thrush)
Taigatrast (Black-throated Thrush)
Nötkråka (Nutcracker)
Nötkråka (Nutcracker)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Ormvråk (Common Buzzard) (Börringevråk)
Ormvråk (Common Buzzard) ("Börringevråk")
Ormvråk (Common Buzzard) (Börringevråk)
Ormvråk (Common Buzzard) ("Börringevråk")
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare (Chiffchaff)
Vinterhämpling (Twite)
Vinterhämpling (Twite)
Tristis?
Gransångare (Chiffchaff)

Tristis?

Rödhake (Robin)
Rödhake (Robin)
Tristis?
Gransångare (Chiffchaff)

Tristis?

Rödhake (Robin)
Rödhake (Robin)
Tristis?
Gransångare (Chiffchaff)

Tristis?

Mindre Sångsvan (Bewick's Swan)
Mindre Sångsvan (Bewick's Swan)
Mindre Sångsvan (Bewick's Swan)
Mindre Sångsvan (Bewick's Swan)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Kustpipare (Grey Plover)
Kustpipare (Grey Plover)
Kustpipare (Grey Plover)
Kustpipare (Grey Plover)
Duvhök (Goshawk)
Duvhök (Goshawk)
Rörhöna (Moorhen)
Rörhöna (Moorhen)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Kronhjort
Kronhjort
Trana (Crane)
Trana (Crane)
Trana (Crane)
Trana (Crane)
(Svartbukig) Prutgås (Brent Goose)
(Svartbukig) Prutgås (Brent Goose)
Prutgås (Brent Goose)
Prutgås (Brent Goose)
(Svartbukig) Prutgås (Brent Goose)
(Svartbukig) Prutgås (Brent Goose)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Svartvingad Vadarsvala (Black-vinged Pratincole)
Svartvingad Vadarsvala (Black-vinged Pratincole)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Större Strandpipare (Ringed Plover)
Större Strandpipare (Ringed Plover)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Jaktfalk (Gyr Falcon)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Skäggmes (Bearded Tit)
Skäggmes (Bearded Tit)
Skäggmes (Bearded Tit)
Skäggmes (Bearded Tit)
Svart svan
Svart svan
Skäggmes (Bearded Tit)
Skäggmes (Bearded Tit)
Röd glada (Red Kite)
Röd glada (Red Kite)
Röd glada (Red Kite)
Röd glada (Red Kite)
Ängspiplärka (Meadow Pipit)
Ängspiplärka (Meadow Pipit)
Råka (Rook)
Råka (Rook)
Råka (Rook)
Råka (Rook)
Ormvråk (Common Buzzard) (Börringevråk)
Ormvråk (Common Buzzard) ("Börringevråk")
Ormvråk (Common Buzzard) (Börringevråk)
Ormvråk (Common Buzzard) ("Börringevråk")
Bivråk (Honey Buzzard)
Bivråk (Honey Buzzard)
Svart stork (Black Stork)
Svart stork (Black Stork)
Svart stork (Black Stork)
Svart stork (Black Stork)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Sparvhök (Sparrowhawk)
Bivråk (Honey Buzzard)
Bivråk (Honey Buzzard)
Bivråk (Honey Buzzard)
Bivråk (Honey Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Ormvråk (Common Buzzard)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
Ladusvala (Swallow)
Ladusvala (Swallow)
Ladusvala (Swallow)
Ladusvala (Swallow)
Grågås (Graylag Goose)
Grågås (Graylag Goose)
Stenskvätta (Northern Weatear) Juv
Stenskvätta (Northern Weatear) Juv
Sångsvan (Wooper Swan)
Sångsvan (Wooper Swan)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Tordmule (Razorbill)
Tordmule (Razorbill)
Tordmule (Razorbill)
Tordmule (Razorbill)
Horstens fyr
Horstens fyr
Törnskata (Red-backed Shrike) Female
Törnskata (Red-backed Shrike) Female
Törnskata (Red-backed Shrike)
Törnskata (Red-backed Shrike)
Strandskata (Oyster Catcher)
Strandskata (Oyster Catcher)
Kustlabb (Arctic Skua)
Kustlabb (Arctic Skua)
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)
Trädkrypare (Treecreeper)
Trädkrypare (Treecreeper)
Ladusvala (Swallow)
Ladusvala (Swallow)
Kattuggla (Tawny Owl)
Kattuggla (Tawny Owl)
Hornuggla (Long-eared Owl)
Hornuggla (Long-eared Owl)
Hornuggla (Long-eared Owl) juv
Hornuggla (Long-eared Owl) juv
Törnskata (Red-backed Shrike)
Törnskata (Red-backed Shrike)
Nattskärra (Nightjar)
Nattskärra (Nightjar)
Björktrast (Fieldfare)
Björktrast (Fieldfare)
Kaja (Jackdaw)
Kaja (Jackdaw)
Knipa (Goldeneye)
Knipa (Goldeneye)
Gråsparv (House Sparrow)
Gråsparv (House Sparrow)
Sothöna (Coot)
Sothöna (Coot)
Råka (Rook)
Råka (Rook)
Sidensvans (Waxwing)
Sidensvans (Waxwing)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Ringtrast (Ring Ouzel)
Ringtrast (Ring Ouzel)
Pärluggla.jpg
Pärluggla.jpg
Talltita.jpg
Talltita.jpg
Prutgås2.jpg
Prutgås2.jpg
Fjällvråk2.jpg
Fjällvråk2.jpg
Fjällvråk3.jpg
Fjällvråk3.jpg
Kajor.jpg
Kajor.jpg
Tranor.jpg
Tranor.jpg
Fjällvråk1.jpg
Fjällvråk1.jpg
Ormvråk2.jpg
Ormvråk2.jpg
Prärielöpare2.jpg
Prärielöpare2.jpg
Prärielöpare
Prärielöpare
Svartpannad törnskata
Svartpannad törnskata
Svartpannad törnskata
Svartpannad törnskata
Gråsparv (House Sparrow)
Gråsparv (House Sparrow)
Ökenpipare (Greater Sand Plover)
Ökenpipare (Greater Sand Plover)
Koltrast (Blackbird)
Koltrast (Blackbird)
Natthäger (Night Heron)
Natthäger (Night Heron)
Gråhäger (Grey Heron)
Gråhäger (Grey Heron)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Lappuggla (Great Gray Owl)
Slaguggla (Ural Owl)
Slaguggla (Ural Owl)
Dvärgmås (Little Gull)
Dvärgmås (Little Gull)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Lärkfalk (Hobby)
Lärkfalk (Hobby)
Lärkfalk (Hobby)
Lärkfalk (Hobby)
Vit Stork. (White Stork)
Vit Stork. (White Stork)
Vit stork (White Stork)
Vit stork (White Stork)
Skärfläcka (Avocet)
Skärfläcka (Avocet)
Tofsvipa (Lapwing)
Tofsvipa (Lapwing)
Dvärgmås (Little Gull)
Dvärgmås (Little Gull)
Skedstork (Spoonbill)
Skedstork (Spoonbill)
Lövsångare (Willow Warbler)
Lövsångare (Willow Warbler)
Biätare (Bee Eater)
Biätare (Bee Eater)
Tranor (Cranes)
Tranor (Cranes)
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Kaja (Jackdaw)
Kaja (Jackdaw)
Kärrsnäppor (Dunlin)
Kärrsnäppor (Dunlin)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Gråhakedopping (Red-necked Grebe)
Gråhakedopping (Red-necked Grebe)
Ladusvala (Swallow)
Ladusvala (Swallow)
Trädpiplärka (Tree Pipit)
Trädpiplärka (Tree Pipit)
Trädpiplärka (Tree Pipit)
Trädpiplärka (Tree Pipit)
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Stjärtmes (Long-tailed Tit)
Stjärtmes (Long-tailed Tit)
Biätare (Bee Eater)
Biätare (Bee Eater)
Gök (Cuckoo)
Gök (Cuckoo)
Näktergal (Thrush Nightingale)
Näktergal (Thrush Nightingale)
Mindre Flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre Flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Nötskrika (Jay)
Nötskrika (Jay)
Skäggdopping (Great Crested Grebe)
Skäggdopping (Great Crested Grebe)
Rörhöna (Moorhen)
Rörhöna (Moorhen)
Rörhöna (Moorhen)
Rörhöna (Moorhen)
Fisktärna (Common Tern)
Fisktärna (Common Tern)
Brushane (Ruff)
Brushane (Ruff)
Brushane (Ruff)
Brushane (Ruff)
Kaja (Jackdaw)
Kaja (Jackdaw)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Buskskvätta (Whinchat)
Buskskvätta (Whinchat)
Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Taltrast (Song Thrush)
Taltrast (Song Thrush)
Drillsnäppa (Common Sandpiper)
Drillsnäppa (Common Sandpiper)
Drillsnäppa (Common Sandpiper)
Drillsnäppa (Common Sandpiper)
Sävsångare (Sedge Warbler)
Sävsångare (Sedge Warbler)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Taltrast (Song Thrush)
Taltrast (Song Thrush)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Ortolansparv (Ortolan Bunting)
Ortolansparv (Ortolan Bunting)
Ortolansparv (Ortolan Bunting)
Ortolansparv (Ortolan Bunting)
Storskrake (Goosander)
Storskrake (Goosander)
Eider (Eider)
Eider (Eider)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Tobisgrissla (Black Guillemot)
Tobisgrissla (Black Guillemot)
Tobisgrissla (Black Guillemot)
Tobisgrissla (Black Guillemot)
Approx. 0,5 kg and 2,0 kg
Gäddor (Pikes)

Approx. 0,5 kg and 2,0 kg

Järnsparv (Dunnock)
Järnsparv (Dunnock)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Gröngöling (Green Woodpecker)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Grågäss (Greylag Goose)
Grågäss (Greylag Goose)
Forsärla (Grey Wagtail)
Forsärla (Grey Wagtail)
Forsärla (Grey Wagtail)
Forsärla (Grey Wagtail)
Grågås (Greylag Goose)
Grågås (Greylag Goose)
Grågås Greylag Goose)
Grågås Greylag Goose)
Bofink (Chaffinch)
Bofink (Chaffinch)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Vigg (Tufted Duck)
Vigg (Tufted Duck)
Knölsvan (Mute Swan)
Knölsvan (Mute Swan)
Storskrake (Goosander)
Storskrake (Goosander)
Sothöna (Coot)
Sothöna (Coot)
Gråhäger (Grey Heron)
Gråhäger (Grey Heron)
Svartmes (Coal Tit)
Svartmes (Coal Tit)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Spillkråka (Black Woodpecker)
Grågäss (Greylag Goose)
Grågäss (Greylag Goose)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kungsörn (Golden Eagle)
Kanariesiska (Canary  siskin)
Kanariesiska (Canary siskin)
Kanariesiska (Canary  siskin)
Kanariesiska (Canary siskin)
Kanariesiska (Canary  siskin)
Kanariesiska (Canary siskin)
Masca
Masca
Osäker på artbestämningen! Läte och utseende stämmer men jag är tveksam till den mörka färgen runt näbben!
Kanariesiska (Serinus canaria)

Osäker på artbestämningen! Läte och utseende stämmer men jag är tveksam till den mörka färgen runt näbben!

Kanariesiska (Serinus canaria)
Kanariesiska (Serinus canaria)
Kanariesiska (Serinus canaria)
Kanariesiska (Serinus canaria)
Tornfalk (Kestrel)
Tornfalk (Kestrel)
Gulfotat trut , Atlantic Gull (Larus Michaellis Atlantis)
Gulfotat trut , Atlantic Gull (Larus Michaellis Atlantis)
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Kanariepiplärka
Kanariepiplärka
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Kanariepiplärka (Berthelot's Pipit)
Blåfink (Blue Chaffinch)
Blåfink (Blue Chaffinch)
Blåfink (Blue Chaffinch)
Blåfink (Blue Chaffinch)
Silkeshäger (Little Egret)
Silkeshäger (Little Egret)
Silkeshäger (Little Egret)
Silkeshäger (Little Egret)
Silkeshäger (Little Egret)
Silkeshäger (Little Egret)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Blåmes (Blue Tit)
Blåmes (Blue Tit)
Blåmes (Blue Tit)
Blåmes (Blue Tit)
Blåmes (Blue Tit)
Blåmes (Blue Tit)
Nötväcka (Nuthatch)
Nötväcka (Nuthatch)
Nötväcka (Nuthatch)
Nötväcka (Nuthatch)
Brunsångare (Dusky Warbler)
Brunsångare (Dusky Warbler)
Brunsångare (Dusky Warbler)
Brunsångare (Dusky Warbler)
Skrattmås (Black-Headed Gull)
Skrattmås (Black-Headed Gull)
Trafikmärke
Trafikmärke
Röshake (Robin)
Röshake (Robin)
Rödhake (Robin)
Rödhake (Robin)
Stor dagsvärmare
Stor dagsvärmare
Admiral (Vanessa Atalanta)
Admiral (Vanessa Atalanta)
Gunnar Siljestrand
Gunnar Siljestrand
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Tofsvipa (Lapwing)
Tofsvipa (Lapwing)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Gärdsmyg (Vren)
Gärdsmyg (Vren)
Alförrädare (Steller's Eider)
Alförrädare (Steller's Eider)
Alförrädare (Steller's Eider)
Alförrädare (Steller's Eider)
Svenska Högarna Sun Rise
Svenska Högarna Sun Rise
Svenska Högarna, Lilla hamnen
Svenska Högarna, Lilla hamnen
Svenska Högarna, Fyren
Svenska Högarna, Fyren
Svenska Högarna
Svenska Högarna
Svenska Högarna
Svenska Högarna
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Större korsnäbb (Partot Crossbill)
Kustpipare (Grey Plover)
Kustpipare (Grey Plover)
Silvertärna (Arctic Tern)
Silvertärna (Arctic Tern)
Fiskmås (Common Gull)
Fiskmås (Common Gull)
Fläckdrillsnäppa (Spotted Sandpiper)
Fläckdrillsnäppa (Spotted Sandpiper)
Fläckdrillsnäppa (Spotted Sandpiper)
Fläckdrillsnäppa (Spotted Sandpiper)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull) Juv
Skrattmås (Black-headed Gull) Juv
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Sädesärla (Pied Wagtail) Juv
Sädesärla (Pied Wagtail) Juv
Fasan (Pheasant)
Fasan (Pheasant)
Fasan (Pheasant)
Fasan (Pheasant)
Gräsand (Mallard) Pulli
Gräsand (Mallard) Pulli
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Skogsduva (Stock Dove)
Skogsduva (Stock Dove)
Knölsvan (Mute Swan)
Knölsvan (Mute Swan)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)
Trädkrypare (Treecreeper)
Trädkrypare (Treecreeper)
Kattuggla (Tawny Owl) Juvenile
Kattuggla (Tawny Owl) Juvenile
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Nattskärra (Nightjar)
Nattskärra (Nightjar)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)
Rosenfink (Common Rosefinch)
Rosenfink (Common Rosefinch)
Rosenfnk (Common Rosefinch)
Rosenfnk (Common Rosefinch)
Knölsvan (Mute Swan)
Knölsvan (Mute Swan)
Ängshök (Montagu's Harrier)
Ängshök (Montagu's Harrier)
Ängshök (Montagu's Harrier)
Ängshök (Montagu's Harrier)
Rödstjärt (Redstart)
Rödstjärt (Redstart)
Fiskmås (Common Gull)
Fiskmås (Common Gull)
This female was seen together with a male Collared Flycatcher. Is it a female Collared Flycatcher?
Halsbandsflugsnappare (?) (Collared Flycatcher)

This female was seen together with a male Collared Flycatcher. Is it a female Collared Flycatcher?

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Pilfink (Tree Sparrow)
Pilfink (Tree Sparrow)
Smådopping (Little Grebe)
Smådopping (Little Grebe)
Juvenile
Duvhök (Goshawk)

Juvenile

Duvhök (Goshawk)
Duvhök (Goshawk)
Skata (Magpie)
Skata (Magpie)
Ringduva(Woodpigeon)
Ringduva(Woodpigeon)
Ringduva (Woodpigeon)
Ringduva (Woodpigeon)
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)
Sidensvans (Waxwing)
Sidensvans (Waxwing)
Kustlabb (Arctic Skua)
Kustlabb (Arctic Skua)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Sädesärla (Pied Wagtail)
Silvertärna (Arctic Tern)
Silvertärna (Arctic Tern)
Stjärtmes (Long-tailed Tit)
Stjärtmes (Long-tailed Tit)
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom (Black-throated Diver)
Brun Kärrhök (Marsh Harrier)
Brun Kärrhök (Marsh Harrier)
Kanadagås (Canada Goose)
Kanadagås (Canada Goose)
Brunand (Pochard)
Brunand (Pochard)
Bergfink (Brambling)
Bergfink (Brambling)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Havsörn (White-tailed Eagle)
Alfågel (Long-tailed Duck)
Alfågel (Long-tailed Duck)
Alfågel (Long-tailed Duck)
Alfågel (Long-tailed Duck)
Tordmule (Razorbill)
Tordmule (Razorbill)
Havvsörn (White-tailed Eagle)
Havvsörn (White-tailed Eagle)
Osprey
Osprey
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Pilgrimsfalk (Peregrin Falcon)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Fiskgjuse (Osprey)
Knölsvan (Mute Swan)
Knölsvan (Mute Swan)
Ringtrast (Ring Ouzel)
Ringtrast (Ring Ouzel)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Taltrast (Song Thrush)
Taltrast (Song Thrush)
Rödvingetrast (Redwing)
Rödvingetrast (Redwing)
Steglits (Goldfinch)
Steglits (Goldfinch)
Steglits (Goldfinch)
Steglits (Goldfinch)
Nötskrika (Jay)
Nötskrika (Jay)
Vattenrall (Water Rail)
Vattenrall (Water Rail)
Sidensvans (Waxwing)
Sidensvans (Waxwing)
Sädgås (Bean Goose)
Sädgås (Bean Goose)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Vigg (Tufted Duck)
Vigg (Tufted Duck)
Svart Rödstjärt (Black Redstart)
Svart Rödstjärt (Black Redstart)
Svart Rödstjärt (Black Redstart)
Svart Rödstjärt (Black Redstart)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större turturduva (Rufous Turtle Dove)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Kattuggla (Tawny Owl)
Kattuggla (Tawny Owl)
Kattuggla (Tawny Owl)
Kattuggla (Tawny Owl)
Björktrast (Fieldfare)
Björktrast (Fieldfare)
Tretåig Hackspett (Three-toed Woodpecker)
Tretåig Hackspett (Three-toed Woodpecker)
Björktrast (Fieldfare)
Björktrast (Fieldfare)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Sidensvans (Waxwing)
Sidensvans (Waxwing)
Nötkråka (Nutcracker)
Nötkråka (Nutcracker)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Korp (Raven)
Korp (Raven)
Ljungpipare (Golden Plover)
Ljungpipare (Golden Plover)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
My car is loved by birds!
Grönfink (Greenfinch)

My car is loved by birds!

Hornuggla (Long-eared Owl)
Hornuggla (Long-eared Owl)
Bläsgås (White-fronted Goose)
Bläsgås (White-fronted Goose)
Kungsfågel (Goldcrest)
Kungsfågel (Goldcrest)
Prutgås (Brent Goose)
Prutgås (Brent Goose)
Kaja (Jackdaw)
Kaja (Jackdaw)
Varfågel (Great Grey Shrike)
Varfågel (Great Grey Shrike)
Kustsnäppa (Knot)
Kustsnäppa (Knot)
Roskarl (Turnstone)
Roskarl (Turnstone)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Rödspov (Black-talied Godwit)
Rödspov (Black-talied Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödspov (Black-tailed Godwit)
Rödvingad Vadarsvala (Collared Pratincole)
Rödvingad Vadarsvala (Collared Pratincole)
Sävsångare (Sedge Warbler)
Sävsångare (Sedge Warbler)
Skäggmes (Bearded tit)
Skäggmes (Bearded tit)
Strömstare (Dipper)
Strömstare (Dipper)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Vitkindad gås (Barnacle Goose)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Aftonfalk (Red-footed Falcon)
Havssula (Gannet)
Havssula (Gannet)
Havssula (Gannet)
Havssula (Gannet)
Kärrsångare (Marsh Warbler)
Kärrsångare (Marsh Warbler)
Nilgås (Egyptian Goose)
Nilgås (Egyptian Goose)
Tornfalk (Kestrel)
Tornfalk (Kestrel)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Kärrsnäppa (Dunlin)
Större Strandpipare (Ringed Plover)
Större Strandpipare (Ringed Plover)
Fjällripa (Ptarmigan)
Fjällripa (Ptarmigan)
Snösparv (Snow Bunting)
Snösparv (Snow Bunting)
Fjällpipare (Dotterel)
Fjällpipare (Dotterel)
Dvärgsparv (Little Bunting)
Dvärgsparv (Little Bunting)
Blåhake (Bluethroat)
Blåhake (Bluethroat)
Dvärgsparv (Little Bunting)
Dvärgsparv (Little Bunting)
Lövsångare (Willow Warbler)
Lövsångare (Willow Warbler)
Hökuggla (Hawk Owl)
Hökuggla (Hawk Owl)
Småspov (Whimbrel)
Småspov (Whimbrel)
Vit Stork (White Stork)
Vit Stork (White Stork)
Vit Stork (White Stork)
Vit Stork (White Stork)
Gulsparv (Yellowhammer)
Gulsparv (Yellowhammer)
Törnskata (Red-backed Shrike)
Törnskata (Red-backed Shrike)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Rallhäger (Squacco Heron)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla (Yellow Wagtail)
Mindre Bergand (Lesser Scaup)
Mindre Bergand (Lesser Scaup)
Mindre Bergand (Lesser Scaup)
Mindre Bergand (Lesser Scaup)
Fjällgås (Lesser White-fronted Goose)
Fjällgås (Lesser White-fronted Goose)
Mindre Strandpipare (Little Ringed Plover)
Mindre Strandpipare (Little Ringed Plover)
Skogssnäppa (Green Sandpiper)
Skogssnäppa (Green Sandpiper)
Skäggdopping (Great Crested Grebe)
Skäggdopping (Great Crested Grebe)
Strandskata (Oyster Catcher)
Strandskata (Oyster Catcher)
Skärfläcka (Avocet)
Skärfläcka (Avocet)
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull)
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull)
Storskarv (Cormorant)
Storskarv (Cormorant)
Stäppsångare (Booted Warbler)
Stäppsångare (Booted Warbler)
Azurmes (Azure Tit)
Azurmes (Azure Tit)
Sibirisk Tundrapipare (Pacific Golden Plover) and Ljungpipare (Golden Plover) in background)
Sibirisk Tundrapipare (Pacific Golden Plover) and Ljungpipare (Golden Plover) in background)
Skräntärna (Caspian Tern)
Skräntärna (Caspian Tern)
15 of 54 Red Kites gathered at Ystad garbage dump.
Glador (Red Kites)

15 of 54 Red Kites gathered at Ystad garbage dump.

Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Brun kärrhök (Marsh Harrier)
Knipa (Goldeneye)
Knipa (Goldeneye)
Svarthakedopping (Slavonian Grebe)
Svarthakedopping (Slavonian Grebe)
Rosenstare (Rose-coloured Starling)
Rosenstare (Rose-coloured Starling)
Grågäss (Greylag Goose)
Grågäss (Greylag Goose)
Grågäss (Greylag Goose)
Grågäss (Greylag Goose)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
Rödhalsad Gås (Red-breasted goose)
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ALL next page