photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Judhi Prasetyo | all galleries >> Night Shots > Singapore Twilight
previous | next
Singapore Twilight

Singapore Twilight


other sizes: small medium original
Sebastian LeonÓrd18-May-2005 10:51
sae sanget, mas Judhi. Kula remen sanget foto panjenengan ingkang punika. Menika menawi dalem boten klentu dipotret sangking gedung nggih?

Kula inggih ugi kagungan pepinginan motret landscape dalu pelabuhan Singapura sangking cable car, menawi ngagem lensa ingkang wiar sanget, mbok bilih fotonipun saged sae angle-nipun.