photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Jeroen Onrust | profile | all galleries >> Bargerveen tree view | thumbnails | slideshow

Bargerveen

Alle foto's in deze galerie zijn gemaakt in het Bargerveen in zuidoost Drenthe waar ik vrij regelmatig kom. Het is een hoogveenreservaat met unieke planten en diersoorten. Helaas is het hoogveen grotendeels afgegraven of rustend (niet afgegraven, maar wel ontwaterd) alleen in het Meerstalblok zijn nog de laatste stukjes levend hoogveen te vinden. De laatste jaren worden er veel acties ondernomen om het hoogveen weer te laten herleven onder andere door het aanleggen van dammen en het dempen van sloten om het water zoveel mogelijk in het gebied vast te houden zodat het veenmos weer kan groeien.

All photo's in this gallery are made in the Bargerveen, a raised bog reserve in the northeastern part of Holland.
Kruisspin - Araneus diadematus
Kruisspin - Araneus diadematus
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Veldzuring - Rumex acetosa - Common Sorrel
Veldzuring - Rumex acetosa - Common Sorrel
Fitis - Phylloscopus trochilus - Willow Warbler
Fitis - Phylloscopus trochilus - Willow Warbler
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Koningsvaren - Osmunda regalis - Royal Fern
Koningsvaren - Osmunda regalis - Royal Fern
Veenpluis - Eriophorum angustifolium - Common Cottongrass
Veenpluis - Eriophorum angustifolium - Common Cottongrass
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum - Common blue damselfly
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum - Common blue damselfly
Blue Sky
Blue Sky
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus - Hen Harrier
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus - Hen Harrier
Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum - Bracken
Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum - Bracken
Pinksterbloem - Gardamine pratensis - Cuckooflower
Pinksterbloem - Gardamine pratensis - Cuckooflower
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Kokmeeuw - Larus ridibundus - Black-headed Gull
Kokmeeuw - Larus ridibundus - Black-headed Gull
Tangpantserjuffer - Lestes dryas - Scarce Emerald Damselfly
Tangpantserjuffer - Lestes dryas - Scarce Emerald Damselfly
Ronde zonnedauw - Drosera rotundifolia - Round-leaved Sundew
Ronde zonnedauw - Drosera rotundifolia - Round-leaved Sundew
Knobbelzwaan - Cygnus olor - Mute Swan
Knobbelzwaan - Cygnus olor - Mute Swan
Ree - Capreolus capreolus - Roe Deer
Ree - Capreolus capreolus - Roe Deer
Twilight
Twilight
Echte koekoeksbloem - Lychnis flos-cuculi - Ragged Robin
Echte koekoeksbloem - Lychnis flos-cuculi - Ragged Robin
Merel - Turdus merula - Blackbird
Merel - Turdus merula - Blackbird
Ganzen / Geese
Ganzen / Geese
Kruisspin - Araneus diadematus - Gardenspider
Kruisspin - Araneus diadematus - Gardenspider
Kraanvogel - Grus grus - Common Crane
Kraanvogel - Grus grus - Common Crane
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Houtpantserjuffer - Lestes viridis - Green Emerald Damselfly
Houtpantserjuffer - Lestes viridis - Green Emerald Damselfly
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Eenarig Wollegras - Eriophorum vaginatum - Hare's-tail Cottongrass
Eenarig Wollegras - Eriophorum vaginatum - Hare's-tail Cottongrass
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Eendagsvlieg - Ephemera vulgata - Mayfly
Eendagsvlieg - Ephemera vulgata - Mayfly
Red-backed Shrike
Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Meerstalblok
Meerstalblok
XC
XC
Groentje - Callophrys rubi - Green Hairstreak
Groentje - Callophrys rubi - Green Hairstreak
Groene Zandloopkever - Cicindela campestris - Green Tiger Beetle
Groene Zandloopkever - Cicindela campestris - Green Tiger Beetle
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull
Kleine Zonnedauw - Drosera intermedia - Oblong-leaved Sundew
Kleine Zonnedauw - Drosera intermedia - Oblong-leaved Sundew
Huiszwaluw - Delichon urbicum - Common House Martin
Huiszwaluw - Delichon urbicum - Common House Martin
Huisje van Uneken
Huisje van Uneken
Moonset
Moonset
Bargerveen
Bargerveen
White & Black
White & Black
Bargerveen
Bargerveen
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
When night falls...
When night falls...
Meerstalblok
Meerstalblok
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Bargerveen
Bargerveen
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Dragonflies
Dragonflies
Noordse Witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda - Northern White-faced Darter
Noordse Witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda - Northern White-faced Darter
Welriekende Nachtorchis - Platanthera bifolia - Lesser Butterfly-orchid
Welriekende Nachtorchis - Platanthera bifolia - Lesser Butterfly-orchid
Veldzuring - Rumex acetosa - Common Sorrel
Veldzuring - Rumex acetosa - Common Sorrel
Bargerveen
Bargerveen
Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea - Common Foxglove
Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea - Common Foxglove
Gele Kwikstaart - Motacilla flava - Yellow Wagtail
Gele Kwikstaart - Motacilla flava - Yellow Wagtail
Boompieper - Anthus trivialis - Tree Pipit
Boompieper - Anthus trivialis - Tree Pipit
Veldleeuwerik - Alauda arvensis - Skylark
Veldleeuwerik - Alauda arvensis - Skylark
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Goudrandloopkever - Carabus nitens
Goudrandloopkever - Carabus nitens
Goudrandloopkever - Carabus nitens
Goudrandloopkever - Carabus nitens
Thunderstorm
Thunderstorm
Meerstalblok
Meerstalblok
Hunting Harrier
Hunting Harrier
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - Marsh Harrier
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - Marsh Harrier
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Pijpestrootje - Molina caerulea - Purple Moor Grass
Pijpestrootje - Molina caerulea - Purple Moor Grass
Bargerveen
Bargerveen
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Green Energy
Green Energy
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
The Crow
The Crow
mirror
mirror
Bargerveen
Bargerveen
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Great Grey Shrike
Great Grey Shrike
Roodborstje - Erithacus rubecula - Robin
Roodborstje - Erithacus rubecula - Robin
Gotcha!
Gotcha!
Buzzard
Buzzard
The grass is always greener on the sunny side!
The grass is always greener on the sunny side!
Meerstalblok
Meerstalblok
Bargerveen
Bargerveen
Shower
Shower
Natural Art
Natural Art
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Bluethroat
Bluethroat
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Bargerveen, Baggervelden
Bargerveen, Baggervelden
Geelgors - Emberiza citrinella - Yelllowhammer
Geelgors - Emberiza citrinella - Yelllowhammer
Bargerveen
Bargerveen
Amsterdamsche Veld
Amsterdamsche Veld
Blauwgroen Trechtertje - Omphalina chorocyanea - Verdigris Navel
Blauwgroen Trechtertje - Omphalina chorocyanea - Verdigris Navel
Gewoon Veentrechtertje - Phytoconis ericetorum
Gewoon Veentrechtertje - Phytoconis ericetorum
Eenarig Wollegras - Eriophorum vaginatum - Hare's-tail Cottongrass
Eenarig Wollegras - Eriophorum vaginatum - Hare's-tail Cottongrass
Schoonebeker Heideschapen
Schoonebeker Heideschapen
Bad Hair Day
Bad Hair Day
Horizon
Horizon
Huusie van Uneken
Huusie van Uneken
Veen / Peat
Veen / Peat
Dophei - Erica tetralix - Cross-leaved Heath
Dophei - Erica tetralix - Cross-leaved Heath
curious
curious
Holstein-Friesian
Holstein-Friesian
Lantaarntje - Ischnura elegans - Blue-tailed Damselfly
Lantaarntje - Ischnura elegans - Blue-tailed Damselfly
Tengere Pantserjuffer - Lestes virens - Small Emerald Damselfly
Tengere Pantserjuffer - Lestes virens - Small Emerald Damselfly
Tengere Pantserjuffer - Lestes virens - Small Emerald Damselfly
Tengere Pantserjuffer - Lestes virens - Small Emerald Damselfly
entangled
entangled
Ree - Capreolus capreolus - Roe Deer
Ree - Capreolus capreolus - Roe Deer
goodnight golden sun
goodnight golden sun
the night
the night
blue
blue
Moor
Moor
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Gans - Anser anser - Greylag Goose
Grauwe Gans - Anser anser - Greylag Goose
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Red-backed Shrike
Kneu - Carduelis cannabina - Linnet
Kneu - Carduelis cannabina - Linnet
old heath
old heath