photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bornefelt Photo | profile | all galleries >> Butterflies (Lepidoptera) >> Randøjer (Satyrinae) >> Vejrandøje (Lasiommata megera) tree view | thumbnails | slideshow

Vejrandøje (Lasiommata megera)

Vejrandøje har 3 til 4 generationer om året. Den flyver fra tidligt morgen til sent aften. Arten ynder at sidde i aftens sidste solstråler på store stenflader og grusveje. Hannen passer et revir, hvor den har nektarblomster som Blåhat og Due-skabiose i nærheden. Den er meget sky. Fotografer har haft mange frustrerende møder med denne lydsky sommerfugl, ofte ses kun skyggen efter den på fotoet Hunnen kan flyve langt væk for at opsøge nektar, og den lægger æg på Almindelig hundegræs (Dactylus glomeratus), Kamgræs (Cynosurus cristatus), Eng-rapgræs (Poa pratensis), Fåresvingel (Festuca ovina) og Rødsvingel (Festuca rubra). Larver efter første generation er udvokset efter en måned. Anden generation sætter sig til overvintring som halvvoksne i 3. stadium.
Levested: Arten findes på tørre, sandede overdrev, kystskrænter, langs diger og stengærder og langs markskel og grusgrave.
Vejrandøje (Lasiommata megera)
Vejrandøje (Lasiommata megera)
Vejrandøje (Lasiommata megera)
Vejrandøje (Lasiommata megera)
Vejrandøje (Lasiommata megera)
Vejrandøje (Lasiommata megera)