photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Per Forsström | profile | all galleries >> Storåbron, Orsa tree view | thumbnails | slideshow

Storåbron, Orsa

Storåbron över Ore älv i Orsa byggdes år 1924-1925. Brobanan är upphängd i bågformade huvudreglar av armerad betong. Konstruktionsprincipen har varit mindre vanlig i Sverige. År 1986 stängdes den för biltrafik när en en ny betongbalkbro togs i bruk. Idag är den öppen för gång- och cykeltrafik.

Brobyggen i armerad betong fick sitt genombrott under första världskriget när stålpriserna steg kraftigt. Större betongbroar byggdes oftast som valvbroar. Bågbroar var mindre vanliga och förekom främst när brobanans låga höjd över vattnet skulle ha gjort en valvkonstruktion olämplig.

----------

The Storå bridge (sw: Storåbron) over Ore river in Orsa, Sweden, was built in the years of 1924-1925. Storåbron was closed for car traffic in the year of 1986 when a new a concrete beam bridge was opened. Now it is open for cyclists and pedestrians.

Building bridges of reinforced concrete had a break through in the years of the WWI due to the big increase of steel prices. Concrete bow bridges has been less common in Sweden, compared to the more common arch bridge type.
previous pagepages 1 2 ALL next page
IMG_3949.JPG
IMG_3949.JPG
IMG_3966.JPG
IMG_3966.JPG
IMG_3965.JPG
IMG_3965.JPG
IMG_3969.JPG
IMG_3969.JPG
IMG_3963.JPG
IMG_3963.JPG
IMG_3962.JPG
IMG_3962.JPG
IMG_3934.JPG
IMG_3934.JPG
IMG_3942.JPG
IMG_3942.JPG
IMG_3941.JPG
IMG_3941.JPG
IMG_3935.JPG
IMG_3935.JPG
IMG_3945.JPG
IMG_3945.JPG
IMG_3948.JPG
IMG_3948.JPG
previous pagepages 1 2 ALL next page