photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Thor-Leif Fogelberg | profile | all galleries >> A-S · B&W · S-G · P · G R · Mixed · Archive >> b&w arkiv >> Bilder från Västergötland >> Torpa stenhus tree view | thumbnails | slideshow

Torpa stenhus

Torpa stenhus byggdes på 1400-talet. Förste ägaren var riksrådet Arvid Knutsson.
Om - och tillbyggt på 1500-talet. Har ägts och gått i arv i ätten Stenbock sedan det uppfördes.
År 1600 drogs Torpa stenhus in av kronan. Återlämnades år 1603.
Slottskapellet byggdes i slutet av 1600-talet; invigdes 1699.
En skyddande ringmur och vallgrav fanns tidigare runt byggnaden. Rester av vallgraven finns kvar.
C:a 1660 byggdes ett corps-de-logis i trä invid Torpa stenhus; en rödfärgad tvåvåningsbyggnad med två flyglar, kallat Torpa trähus.
Torpa trähus brann ner på 1700-talet.
En ny herrgårdsbyggnad byggdes år 1805 på samma plats där Torpa trähus tidigare låg.
I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
X
X
XI
XI
XII
XII
XIII
XIII
XIV
XIV
XV
XV
XVI
XVI
XVII
XVII