photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Thor-Leif Fogelberg | profile | all galleries >> A-S · B&W · S-G · P · G R · Mixed · Archive >> b&w arkiv >> Åminne 1 Historia tree view | thumbnails | slideshow

Åminne 1 Historia

Uppgifter hämtade ur Kyrkoböcker; Husförhör, Församlingsböcker, folkräkningar, soldatregister och skiftesförrättningar [ anm. Kyrkoböcker från åren (1700) - 1740 saknas i arkiv]

Åminne är omnämnt i handlingar sedan 1600-talet


Stugan har tillhört (Lagmansö) Broby och Hofsta säteri

Stugan finns nämnd i handlingar sedan 1700-talets början och är utritad på kartor. Ombyggdes kring år 1890

ALBUM LÅST sept -15
This gallery is empty.