photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Esa Ervasti | profile | all galleries >> Galleries by subject >> Hyönteiset / Insects >> Hämähäkkieläimet / Spiders and similars >> Araneida - Spiders >> Dolomedidae Kiitohämähäkit tree view | thumbnails | slideshow

Tetragnathidae | Sparassidae Jahtihämähäkit | Lycosidae Juoksuhämähäkit | Argiopidae Ristihämähäkit | Thomisidae Rapuhämähäkit | Dolomedidae Kiitohämähäkit

Dolomedidae Kiitohämähäkit

Kiitohämähäkit ovat aktiivisia saalistajia. Ne eivät siis kudo pyyntiverkkoa vaan liikkuvat etsimässä saaliseläimiä.
Yleensä verraten kookkaita ja muistuttavat ulkonäöltään ja elintavoiltaan melko paljon juoksuhämähäkkejä. Levossa hämähäkki levittää jalat sivuilleen.
Voimakkaiden ja verraten lyhyiden raajojen kärjissä on usein karvoja, jotka mahdollistavat liikkumisen veden pinnalla.
Suomessa, kuten muuallakin Pohjois-Euroopassa, heimoa edustavat vain kanervahämähäkki (Pisaura mirabilis), rantahämähäkki (Dolomedes fimbriatus)
sekä isorantahämähäkki (Dolomedes plantarius).

.
Kanervahämähäkki / Pisaura mirabilis
:: Kanervahämähäkki / Pisaura mirabilis ::
Rantahämähäkki / Dolomedes fimbriatus
:: Rantahämähäkki / Dolomedes fimbriatus ::