photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Trabzon Turkey tree view | thumbnails | slideshow | map

Trabzon Turkey

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız
This gallery is in the Black Sea coast topic
My page with very many Turkish cities

Hint for my many American guests: If you want your e-mail address to be visible, put it in the message itself.

Trabzon used to be called Trapezius. The first indications for the history of the city date back to the sixth century BC, when traders from Milete, operating from Sinope, founded an extra support point. A large proportion of the population at that time came from Trapezos in Arcadia. The Romans conquered in the first century BC. Emperor Hadrian had the city enlarged, including the building of a new harbour. Except for an invasion from the Goths it remained Roman until in 1462 the last Comneni emperor David handed the city to the Ottoman Mehmet Fatih (Mehmet the Conqueror, who in 1453 had taken Constantinople = Istanbul). After the sack of Constantinople by the crusaders in 1204, two grandsons of the emperor Andronicus I Comnenus had escaped and founded an independent offshoot of the Byzantine Empire at Trapezus, with Prince Alexius Comnenus as emperor. So one might state this is the city where the Roman empire finally came to an end. Modern Trabzon retains much of its medieval aspect. Monuments include most of the city walls, a part of the palace of the Grand Comneni, and several Byzantine churches preserved as mosques. Among the churches the best preserved and most remarkable is the church Aya Sofya (Hagia Sophia), now used as a museum, which overlooks the sea just west of the city centre. The church is a domed basilica with superb 13th-century wall paintings that were revealed and cleaned during 1957-63. One of the finest Ottoman monuments is the mosque and mausoleum of Gülbahar, wife of Sultan Bayezid II (reigned 1481-1512). I consider this to be one of the most interesting cities along Black Sea coast.

Trabzon’un eski adı Trapezius’tu. Şehrin tarihine ilişkin ilk izler MÖ 6. yüzyıla, yani Miletli tüccarların, Sinop’tan dönerlerken yeni bir destek noktası buldukları zamana kadar gidiyor. O zamanki nüfusun büyük bölümü Arkadya’daki Trapezos’tan geliyordu. Romalılar burayı MÖ 1. yüzyılda fethettiler. İmparator Hadrian şehri genişletti ve yeni bir liman yaptırdı. Goth’ların gerçekleştirdikleri bir istila dışında, şehir 1462’ye kadar Roma’nın elindeydi. O tarihte son Komneni Ýmparatoru David, şehri Fatih Sultan Mehmet’e teslim etti (Fatih Sultan Mehmet, 1453’te Konstantinopolis = İstanbul’u fethetmişti). Konstantinopolis’in 1204’te Haçlılar tarafından istila edilmesinden sonra, İmparator I. Komnenus’un iki torunu İstanbul’dan kaçmışlar ve Prens Alexius Komnenus’la beraber ve onu imparator yaparak Trapezus’ta Bizans İmparatorluğu’nun bağımsız bir parçasını kurmuşlardı. Yani, bu şehrin Roma İmparatorluğu’nun sonlandığı yer olduğu iddia edilebilir. Modern Trabzon, ortaçağa ait görünümünü büyük oranda koruyor. Birçok şehir duvarı, Büyük Komneni’nin sarayının bir bölümü ve şu an cami olarak korunan birkaç Bizans kilisesinden oluşan anıtlar var. Kiliseler arasında en iyi korunan ve en göze çarpanı, Ayasofya Kilisesi. Şimdi müze olarak kullanılan kilise, şehir merkezinin batısında ve denize yukarıdan bakıyor. Bu kubbeli kilisenin, fevkalade güzellikteki 13. yüzyıl duvar resimleri 1957-63’te ortaya çıkarılmış ve temizlenmiştir. Şehirdeki en güzel Osmanlı eserlerinden biri, Sultan 2. Bayezid’in (1481-1512 yıllarında sultandı) karısı adına yapılan Gülbahar Camii ve Mozolesi. Trabzon’un Karadeniz kıyısındaki en ilginç şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Türkçe çeviri: Melek Emir. Katkılarından dolayı teşekkür ederim.

previous pagepages 1 2 3 ALL next page
Trabzon 4894.jpg
Trabzon 4894.jpg
Trabzon 4895.jpg
Trabzon 4895.jpg
Trabzon 4896.jpg
Trabzon 4896.jpg
Trabzon 4899.jpg
Trabzon 4899.jpg
Trabzon 4900.jpg
Trabzon 4900.jpg
Trabzon 4901.jpg
Trabzon 4901.jpg
Trabzon 4902.jpg
Trabzon 4902.jpg
Trabzon 4903.jpg
Trabzon 4903.jpg
Trabzon 4905.jpg
Trabzon 4905.jpg
Trabzon 4907.jpg
Trabzon 4907.jpg
Trabzon 4908.jpg
Trabzon 4908.jpg
Trabzon 4911.jpg
Trabzon 4911.jpg
Trabzon 4912.jpg
Trabzon 4912.jpg
Trabzon 4913.jpg
Trabzon 4913.jpg
Trabzon 4914.jpg
Trabzon 4914.jpg
Trabzon 4918.jpg
Trabzon 4918.jpg
Trabzon 4921.jpg
Trabzon 4921.jpg
Trabzon 4923.jpg
Trabzon 4923.jpg
Trabzon 4924.jpg
Trabzon 4924.jpg
Trabzon 4925.jpg
Trabzon 4925.jpg
Trabzon 4926.jpg
Trabzon 4926.jpg
Trabzon 4927.jpg
Trabzon 4927.jpg
Trabzon 4928.jpg
Trabzon 4928.jpg
Trabzon 4929.jpg
Trabzon 4929.jpg
Trabzon 4930.jpg
Trabzon 4930.jpg
Trabzon 4931.jpg
Trabzon 4931.jpg
Trabzon 4936.jpg
Trabzon 4936.jpg
Trabzon 4937.jpg
Trabzon 4937.jpg
Trabzon 4732.jpg
Trabzon 4732.jpg
Trabzon 4733.jpg
Trabzon 4733.jpg
Trabzon 4737.jpg
Trabzon 4737.jpg
Trabzon 4738.jpg
Trabzon 4738.jpg
Trabzon 4739.jpg
Trabzon 4739.jpg
Trabzon 4742.jpg
Trabzon 4742.jpg
Trabzon 4743.jpg
Trabzon 4743.jpg
Trabzon 4744.jpg
Trabzon 4744.jpg
Trabzon 4747.jpg
Trabzon 4747.jpg
Trabzon 4749.jpg
Trabzon 4749.jpg
Trabzon 4750.jpg
Trabzon 4750.jpg
Trabzon 4752.jpg
Trabzon 4752.jpg
Trabzon 4755.jpg
Trabzon 4755.jpg
Trabzon 4756.jpg
Trabzon 4756.jpg
Trabzon 4757.jpg
Trabzon 4757.jpg
Trabzon 4758.jpg
Trabzon 4758.jpg
Trabzon 4759.jpg
Trabzon 4759.jpg
Trabzon 4762.jpg
Trabzon 4762.jpg
Trabzon 4763.jpg
Trabzon 4763.jpg
Trabzon 4766.jpg
Trabzon 4766.jpg
Trabzon 4767.jpg
Trabzon 4767.jpg
Trabzon 4769.jpg
Trabzon 4769.jpg
Trabzon 4770.jpg
Trabzon 4770.jpg
Trabzon 4771.jpg
Trabzon 4771.jpg
Trabzon 4772.jpg
Trabzon 4772.jpg
Trabzon 4773.jpg
Trabzon 4773.jpg
Trabzon 4774.jpg
Trabzon 4774.jpg
Trabzon 4775.jpg
Trabzon 4775.jpg
Trabzon 4776.jpg
Trabzon 4776.jpg
Trabzon 0183.jpg
Trabzon 0183.jpg
Trabzon 0186.jpg
Trabzon 0186.jpg
Trabzon 0187.jpg
Trabzon 0187.jpg
previous pagepages 1 2 3 ALL next page