photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Tarsus pictures - Turkey tree view | thumbnails | slideshow | map

Tarsus pictures - Turkey

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız
Click here for my page with very many Turkish cities

I quote heavily from the Enc. Brit.: Tarsus is an ancient city, on the alluvial plain of ancient Cilicia. It’s the birthplace of St. Paul. Excavations show that, with some interruptions, settlements had existed there from Neolithic to Islâmic times. Tarsus' prosperity between the 5th century BC and the Arab invasions in the 7th century AD was based primarily on its fertile soil, its commanding position at the southern end of the Cilician Gates (the only major pass in the Taurus Range), and the excellent harbour of Rhegma, which enabled Tarsus to establish strong connections with the Levant. The first historical record of Tarsus is its rebuilding by the Assyrian king Sennacherib (705–681 BC). Thereafter, Achaemenid and Seleucid rule alternated with periods of autonomy. In 67 BC Tarsus was absorbed into the new Roman province of Cilicia. The famous first meeting between Mark Antony and Cleopatra took place there in 41 BC. And of course Paul of Tarsus was born here. During the Roman and early Byzantine periods, Tarsus was one of the leading cities of the Eastern Empire, with an economy based on agriculture and an important linen industry. Modern Tarsus continues to be a prosperous agricultural and cotton-milling centre.

TARSUS

Büyük oranda Brittannica Ansiklopedisi’nden alıntı yapıyorum: Tarsus eski Klikya’nın alüvyal ovasında tarihi bir şehir. Aziz Paul’un doğum yeri. Kazılar göstermektedir ki; belli boşluklar dışında, Neolitik Çağ’dan İslami döneme kadar orada hep yerleşim olmuştur. Tarsus’un MÖ 5. yüzyıldan MS 7. yüzyıldaki Arap saldırılarına kadar sahip olduğu refah temelde sahip olduğu verimli topraklara, güney Klikya kapılarındaki hakim konumuna (Toros Dağları’ndaki tek ana geçiş) ve Tarsus’un Levent’le güçlü bağlantılar kurmasını sağlayan mükemmel Aynaz (Rhegma) Limanı’na dayanır. Tarsus’la ilgili ilk tarihi kayıt, onun Asur Kralı Sennacherib (MÖ 705-681) tarafından yeniden inşa edilmesiyle ilgilidir. Daha sonra, otonomi yönetiminde Achaeminad ve Seleucid sırayla kenti yönettiler. MÖ 67’de, Tarsus, yeni Roma vilayeti Kilikya’ya katıldı. Mark Antony ve Kleopatra’nın ünlü ilk buluşmaları MÖ 41’de burada gerçekleşti. Mark Antony’nin büyüleyici bir tasvirini buldum. Roma döneminde ve Bizans döneminin başlarında, Tarsus, tarıma dayalı ekonomisi ve önemli keten endüstrisiyle, Doğu İmparatorluğu’nun lider şehirlerinden biriydi. Modern Tarsus da tarım ve pamıkta bir refah merkezi olmaya devam ediyor.

previous pagepages 1 2 3 4 5 6 ALL next page
Tarsus 092007 0545.jpg
Tarsus 092007 0545.jpg
Tarsus 092007 0546.jpg
Tarsus 092007 0546.jpg
Tarsus 092007 0548.jpg
Tarsus 092007 0548.jpg
Tarsus 092007 0552.jpg
Tarsus 092007 0552.jpg
Tarsus dec 2008 7457.jpg
Tarsus dec 2008 7457.jpg
Tarsus dec 2008 7459.jpg
Tarsus dec 2008 7459.jpg
Tarsus dec 2008 7460.jpg
Tarsus dec 2008 7460.jpg
Tarsus dec 2008 7461.jpg
Tarsus dec 2008 7461.jpg
Tarsus dec 2008 7463.jpg
Tarsus dec 2008 7463.jpg
Tarsus dec 2008 7466.jpg
Tarsus dec 2008 7466.jpg
Tarsus dec 2008 7467.jpg
Tarsus dec 2008 7467.jpg
Tarsus dec 2008 7468.jpg
Tarsus dec 2008 7468.jpg
Tarsus dec 2008 7469.jpg
Tarsus dec 2008 7469.jpg
Tarsus dec 2008 7470.jpg
Tarsus dec 2008 7470.jpg
Tarsus dec 2008 7471.jpg
Tarsus dec 2008 7471.jpg
Tarsus dec 2008 7472.jpg
Tarsus dec 2008 7472.jpg
Tarsus dec 2008 7473.jpg
Tarsus dec 2008 7473.jpg
Tarsus dec 2008 7474.jpg
Tarsus dec 2008 7474.jpg
Tarsus dec 2008 7502.jpg
Tarsus dec 2008 7502.jpg
Tarsus dec 2008 7503.jpg
Tarsus dec 2008 7503.jpg
Tarsus dec 2008 7504.jpg
Tarsus dec 2008 7504.jpg
Tarsus dec 2008 7505.jpg
Tarsus dec 2008 7505.jpg
Tarsus dec 2008 7506.jpg
Tarsus dec 2008 7506.jpg
Tarsus dec 2008 7507.jpg
Tarsus dec 2008 7507.jpg
Tarsus dec 2008 7508.jpg
Tarsus dec 2008 7508.jpg
Tarsus dec 2008 7509.jpg
Tarsus dec 2008 7509.jpg
Tarsus dec 2008 7510.jpg
Tarsus dec 2008 7510.jpg
Tarsus dec 2008 7512.jpg
Tarsus dec 2008 7512.jpg
Tarsus dec 2008 7514.jpg
Tarsus dec 2008 7514.jpg
Tarsus dec 2008 7515.jpg
Tarsus dec 2008 7515.jpg
Tarsus dec 2008 7516.jpg
Tarsus dec 2008 7516.jpg
Tarsus dec 2008 7517.jpg
Tarsus dec 2008 7517.jpg
Tarsus dec 2008 7518.jpg
Tarsus dec 2008 7518.jpg
Tarsus dec 2008 7519.jpg
Tarsus dec 2008 7519.jpg
Tarsus dec 2008 7521.jpg
Tarsus dec 2008 7521.jpg
Tarsus dec 2008 7522.jpg
Tarsus dec 2008 7522.jpg
Tarsus dec 2008 7523.jpg
Tarsus dec 2008 7523.jpg
Tarsus dec 2008 7524.jpg
Tarsus dec 2008 7524.jpg
Tarsus dec 2008 7525.jpg
Tarsus dec 2008 7525.jpg
Tarsus dec 2008 7526.jpg
Tarsus dec 2008 7526.jpg
Tarsus dec 2008 7527.jpg
Tarsus dec 2008 7527.jpg
Tarsus dec 2008 7529.jpg
Tarsus dec 2008 7529.jpg
Tarsus dec 2008 7531.jpg
Tarsus dec 2008 7531.jpg
Tarsus dec 2008 7532.jpg
Tarsus dec 2008 7532.jpg
Tarsus dec 2008 7533.jpg
Tarsus dec 2008 7533.jpg
Tarsus dec 2008 7536.jpg
Tarsus dec 2008 7536.jpg
Tarsus dec 2008 7537.jpg
Tarsus dec 2008 7537.jpg
Tarsus dec 2008 7538.jpg
Tarsus dec 2008 7538.jpg
Tarsus dec 2008 7539.jpg
Tarsus dec 2008 7539.jpg
Tarsus dec 2008 7540.jpg
Tarsus dec 2008 7540.jpg
Tarsus dec 2008 7541.jpg
Tarsus dec 2008 7541.jpg
Tarsus dec 2008 7543.jpg
Tarsus dec 2008 7543.jpg
Tarsus dec 2008 7546.jpg
Tarsus dec 2008 7546.jpg
Tarsus dec 2008 7549.jpg
Tarsus dec 2008 7549.jpg
Tarsus dec 2008 7550.jpg
Tarsus dec 2008 7550.jpg
Tarsus dec 2008 7551.jpg
Tarsus dec 2008 7551.jpg
Tarsus dec 2008 7552.jpg
Tarsus dec 2008 7552.jpg
Tarsus dec 2008 7556.jpg
Tarsus dec 2008 7556.jpg
Tarsus dec 2008 7557.jpg
Tarsus dec 2008 7557.jpg
Tarsus dec 2008 7558.jpg
Tarsus dec 2008 7558.jpg
Tarsus dec 2008 7559.jpg
Tarsus dec 2008 7559.jpg
Tarsus dec 2008 7561.jpg
Tarsus dec 2008 7561.jpg
Tarsus dec 2008 7562.jpg
Tarsus dec 2008 7562.jpg
Tarsus dec 2008 7563.jpg
Tarsus dec 2008 7563.jpg
Tarsus dec 2008 7565.jpg
Tarsus dec 2008 7565.jpg
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 ALL next page