photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Tarsus pictures - Turkey tree view | thumbnails | slideshow | map

Tarsus pictures - Turkey

Bütün Türkiye resimleri için buraya basınız
Click here for my page with very many Turkish cities

I quote heavily from the Enc. Brit.: Tarsus is an ancient city, on the alluvial plain of ancient Cilicia. It’s the birthplace of St. Paul. Excavations show that, with some interruptions, settlements had existed there from Neolithic to Islâmic times. Tarsus' prosperity between the 5th century BC and the Arab invasions in the 7th century AD was based primarily on its fertile soil, its commanding position at the southern end of the Cilician Gates (the only major pass in the Taurus Range), and the excellent harbour of Rhegma, which enabled Tarsus to establish strong connections with the Levant. The first historical record of Tarsus is its rebuilding by the Assyrian king Sennacherib (705–681 BC). Thereafter, Achaemenid and Seleucid rule alternated with periods of autonomy. In 67 BC Tarsus was absorbed into the new Roman province of Cilicia. The famous first meeting between Mark Antony and Cleopatra took place there in 41 BC. And of course Paul of Tarsus was born here. During the Roman and early Byzantine periods, Tarsus was one of the leading cities of the Eastern Empire, with an economy based on agriculture and an important linen industry. Modern Tarsus continues to be a prosperous agricultural and cotton-milling centre.

TARSUS

Büyük oranda Brittannica Ansiklopedisi’nden alıntı yapıyorum: Tarsus eski Klikya’nın alüvyal ovasında tarihi bir şehir. Aziz Paul’un doğum yeri. Kazılar göstermektedir ki; belli boşluklar dışında, Neolitik Çağ’dan İslami döneme kadar orada hep yerleşim olmuştur. Tarsus’un MÖ 5. yüzyıldan MS 7. yüzyıldaki Arap saldırılarına kadar sahip olduğu refah temelde sahip olduğu verimli topraklara, güney Klikya kapılarındaki hakim konumuna (Toros Dağları’ndaki tek ana geçiş) ve Tarsus’un Levent’le güçlü bağlantılar kurmasını sağlayan mükemmel Aynaz (Rhegma) Limanı’na dayanır. Tarsus’la ilgili ilk tarihi kayıt, onun Asur Kralı Sennacherib (MÖ 705-681) tarafından yeniden inşa edilmesiyle ilgilidir. Daha sonra, otonomi yönetiminde Achaeminad ve Seleucid sırayla kenti yönettiler. MÖ 67’de, Tarsus, yeni Roma vilayeti Kilikya’ya katıldı. Mark Antony ve Kleopatra’nın ünlü ilk buluşmaları MÖ 41’de burada gerçekleşti. Mark Antony’nin büyüleyici bir tasvirini buldum. Roma döneminde ve Bizans döneminin başlarında, Tarsus, tarıma dayalı ekonomisi ve önemli keten endüstrisiyle, Doğu İmparatorluğu’nun lider şehirlerinden biriydi. Modern Tarsus da tarım ve pamıkta bir refah merkezi olmaya devam ediyor.

previous pagepages 1 2 3 4 5 6 ALL next page
St. Pauls church in Tarsus
St. Pauls church in Tarsus
The Ulu Camii in Tarsus
The Ulu Camii in Tarsus
Tarsus 092007 0460.jpg
Tarsus 092007 0460.jpg
Tarsus 4419
Tarsus 4419
Tarsus 4338
Tarsus 4338
Tarsus 4411
Tarsus 4411
Tarsus 4412
Tarsus 4412
Tarsus 4413
Tarsus 4413
Tarsus 4415
Tarsus 4415
Tarsus 4416
Tarsus 4416
Tarsus 092007 0461.jpg
Tarsus 092007 0461.jpg
Tarsus 092007 0463.jpg
Tarsus 092007 0463.jpg
Tarsus 092007 0464.jpg
Tarsus 092007 0464.jpg
Tarsus 092007 0465.jpg
Tarsus 092007 0465.jpg
Tarsus 092007 0466.jpg
Tarsus 092007 0466.jpg
Tarsus 092007 0467.jpg
Tarsus 092007 0467.jpg
Tarsus 092007 0473.jpg
Tarsus 092007 0473.jpg
Tarsus 092007 0474.jpg
Tarsus 092007 0474.jpg
Tarsus 092007 0475.jpg
Tarsus 092007 0475.jpg
Tarsus 092007 0476.jpg
Tarsus 092007 0476.jpg
Tarsus 092007 0477.jpg
Tarsus 092007 0477.jpg
Tarsus 092007 0478.jpg
Tarsus 092007 0478.jpg
Tarsus 092007 0479.jpg
Tarsus 092007 0479.jpg
Tarsus 092007 0517.jpg
Tarsus 092007 0517.jpg
Tarsus 4420
Tarsus 4420
Tarsus 4418
Tarsus 4418
Tarsus 092007 0519.jpg
Tarsus 092007 0519.jpg
Tarsus 092007 0504.jpg
Tarsus 092007 0504.jpg
Tarsus 092007 0505.jpg
Tarsus 092007 0505.jpg
Tarsus 092007 0507.jpg
Tarsus 092007 0507.jpg
Tarsus 092007 0508.jpg
Tarsus 092007 0508.jpg
Tarsus 092007 0509.jpg
Tarsus 092007 0509.jpg
Tarsus 092007 0510.jpg
Tarsus 092007 0510.jpg
Tarsus 092007 0511.jpg
Tarsus 092007 0511.jpg
Tarsus 092007 0512.jpg
Tarsus 092007 0512.jpg
Tarsus 092007 0513.jpg
Tarsus 092007 0513.jpg
Tarsus 092007 0514.jpg
Tarsus 092007 0514.jpg
Tarsus 092007 0516.jpg
Tarsus 092007 0516.jpg
Tarsus December 2011 0967.jpg
Tarsus December 2011 0967.jpg
Tarsus December 2011 0968.jpg
Tarsus December 2011 0968.jpg
Tarsus December 2011 0969.jpg
Tarsus December 2011 0969.jpg
Tarsus March 2013 9741.jpg
Tarsus March 2013 9741.jpg
Tarsus March 2013 9742.jpg
Tarsus March 2013 9742.jpg
Tarsus March 2013 9743.jpg
Tarsus March 2013 9743.jpg
Tarsus March 2013 9744.jpg
Tarsus March 2013 9744.jpg
Tarsus March 2013 9745.jpg
Tarsus March 2013 9745.jpg
Tarsus 092007 0503.jpg
Tarsus 092007 0503.jpg
Tarsus 4350
Tarsus 4350
Tarsus March 2013 9804.jpg
Tarsus March 2013 9804.jpg
Tarsus March 2013 9805.jpg
Tarsus March 2013 9805.jpg
Tarsus 092007 0480.jpg
Tarsus 092007 0480.jpg
Tarsus 092007 0481.jpg
Tarsus 092007 0481.jpg
Tarsus 092007 0482.jpg
Tarsus 092007 0482.jpg
Tarsus 092007 0483.jpg
Tarsus 092007 0483.jpg
Tarsus March 2013 9750.jpg
Tarsus March 2013 9750.jpg
Tarsus March 2013 9751.jpg
Tarsus March 2013 9751.jpg
Tarsus March 2013 9752.jpg
Tarsus March 2013 9752.jpg
Tarsus March 2013 9753.jpg
Tarsus March 2013 9753.jpg
Tarsus March 2013 9754.jpg
Tarsus March 2013 9754.jpg
Tarsus March 2013 9755.jpg
Tarsus March 2013 9755.jpg
Tarsus March 2013 9756.jpg
Tarsus March 2013 9756.jpg
Tarsus 092007 0486.jpg
Tarsus 092007 0486.jpg
Tarsus 4340
Tarsus 4340
Tarsus 4344
Tarsus 4344
Tarsus 4342
Tarsus 4342
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 ALL next page