photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | all galleries >> Istanbul pictures Start page > Istanbul Galata Bridge tele 1
previous | next
Istanbul Galata Bridge tele 1

Istanbul Galata Bridge tele 1

view map

I know a han near Nurosmaniye Mosque where you can climb to the roof. Hard to find, but the sight from the top is fascinating. This is a view with much of the Galata bridge, with a 300 mm


other sizes: small medium original
comment | share
samet 20-Apr-2007 18:36
Ne diyebilirim ki.Bizim günde binlerce kez gördüðümüz yerler bir Hollandalý tarafýndan resmedilmiþ.Harika az kalýr.Yeni bir sözcük üretmek gerek bu güzelliðe.Baþarýsýný ödüllendirmek isterdim þahsým adýma.Ama o da mümkün deðil.Ne para,ne plaket ne de baþka birþey.Gönülden teþekkürlerimi sunuyorum.