photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | all galleries >> Konya pictures - Turkey > Konya Selimiye Mosque front 2003 september
previous | next
Konya Selimiye Mosque front 2003 september

Konya Selimiye Mosque front 2003 september

view map

Selim II had this mosque erected in 1567 when he was governor of Konya, only later to become sultan. You will pass it on your way to the Mevlana Museum, pay it a visit, because it deserves it.


other sizes: small medium original
comment | share
Bora 30-Dec-2006 10:26
i prayed many times in those mousques when i was a child(12 years old). i never have been here after we moved to ankara. Now i'm no good with religions any more, but still a good memory, full of emotions...
HALİT KOÇAK 02-Dec-2006 07:44
Bu Hollandalý vatandaþýn eline ve gözüne saðlýk.Gerçekten gozleriçokiyi yerleri görmüþ ve elleri çok güzel resimler çekmiþ.Biz kendimiz olsak bu kadar güzel yerleri gorüp,çekemezdýk. Ülkemize gelen turýstlerin hep bu hollandalý vatandaþ gibi gelip görmesi gerekir.Çoðunun yaptýðý gibi art niyetli görüntüler uydurup gitmemiþ.Saðolsun , teþekkürler.
HALİT KOÇAK 02-Dec-2006 07:43
Bu Hollandalý vatandaþýn eline ve gözüne saðlýk.Gerçekten gozleriçokiyi yerleri görmüþ ve elleri çok güzel resimler çekmiþ.Biz kendimiz olsak bu kadar güzel yerleri gorüp,çekemezdýk. Ülkemize gelen turýstlerin hep bu hollandalý vatandaþ gibi gelip görmesi gerekir.Çoðunun yaptýðý gibi art niyetli görüntüler uydurup gitmemiþ.Saðolsun , teþekkürler.
Hasan Fırat 13-Oct-2006 22:35
sevgili konyalýlar, neden bu kadar duyarsýzsýnýz. Bir malatyalý olarak þehrinizdeyim ve konyayý çok seviyorum. bir Hollandalý turist þehrinizin fotðraflarýný çekerek dünyaya açmýþ. bu sizler için gurur verici olmalý ama insan da bir mesaj yazar hani teþekkür etme babýnda. ama nerde o insan!
tüm þehirlerin resimlerinin altý o resimlere bakýp duygulanan insanlarýn yorumlarýyla dolu. herkes biþeyler anlatmýþ, yazmýþ düþüncelerini. konya resimlerine girince þok oldum bu açýdan. yani bu kadar duyarsýzsýnýz iþte, 1 tane yorum okudum o da sanýrým konyalý olmayan birinden. bana kýzmayýn dost acý söyler.
ben sayýn Mr. Dick Osseman a çok teþekkür ediyorum bu zahmeti için. ellerine saðlýk, tüm ülkemizi diyar diyar gezmiþ ve gözlerinden yansýyaný yansýtmýþ gönüllere. tekrar teþekkürler.
Guest 07-Mar-2006 15:13
senin memleket..belki özlemiþsindir..