photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Annika T. Cherek´s Ocicat & Oriental shorthair | profile | guestbook | all galleries | recent tree view | thumbnails

Välkommen till S*RockNikk´s Kennel med Eurasier
Wellcome to S*RockNikk´s Kennel of Eurasier

2018-04-04 Blev RockNikks Cruising Chevelle aka Elsa mamma till 3 tikar och 4 hanar. Allt har gått bra och mor och barn mår bra.

2018-03-01 Vi väntar valpar vecka 14. För mer info vänligen kontakta via telefon. Se under planer och valpar.

2018-02-03 Då är RockNikks Cruising Chevelle aka Elsa parad. Vi hoppas på valpar v14.


Välkommen till S*Cherek's Ocicats & Orientaliskt korthår/katteriet är vilande
Wellcome to S*Cherek´s Ocicats & Oriental Shorthair/ The cattery is restingAnnika Tranberg Törstorp 284 463 97 Prässebo, Sweden
Mobil: +46704-54 67 68
E-Mail


Cherek´s Ocicat & Oriental Shorthair/ The Cattery is resting
:: Cherek´s Ocicat & Oriental Shorthair/ The Cattery is resting ::
RockNikk´s Eurasier
:: RockNikk´s Eurasier ::
Plans / Planer
:: Plans / Planer ::
Omplacering av RockNikks Cruising Invicta aka Nicky
:: Omplacering av RockNikks Cruising Invicta aka Nicky ::